Met man en macht aan de slag met de A27 Houten - Hooipolder

Nieuwsbericht

Met man en macht aan de slag met de A27 Houten - Hooipolder

Gepubliceerd op: 18 oktober 2017- Laatste update: 18 oktober 2017 14:50 uur

Hoewel het voor de buitenwereld misschien niet heel zichtbaar is, wordt er binnen Rijkswaterstaat met man en macht gewerkt aan het project voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Veel aandacht gaat uit naar de inpassing van de 3 nieuwe bruggen in het Tracébesluit . Projectmanager Marc Lentjes geeft een overzicht van de stand van zaken.

Ruimtebeslag

Op dit moment is Rijkswaterstaat druk bezig met het Tracébesluit. Daarbij gaat het niet alleen om het verwerken van de zienswijzen die op het Ontwerptracébesluit zijn binnengekomen. Het Tracébesluit moet ook worden aangepast vanwege de 3 nieuwe bruggen. 'Daar zijn we met Flow27 – een consortium van ingenieursbureaus dat samen met ons het Tracébesluit uitwerkt – heel druk mee bezig', vertelt Lentjes. 'We maken in samenspraak met gemeenten, provincies en waterschappen langs het tracé een referentieontwerp. Dit is een globaal ontwerp per brug, zodat we het ruimtebeslag van elke brug – waar komt de brug te liggen en hoeveel ruimte neemt deze in beslag – kunnen bepalen. Dat ruimtebeslag nemen we dan op in het Tracébesluit. Ook vormt dit de basis voor de nieuwe onderzoeken naar milieueffecten, zoals geluid.'

Grondverwerving

Het proces van grondverwerving heeft even een pas op de plaats gemaakt. Eigenaren van percelen die geraakt worden door het Ontwerptracébesluit en indieners van zienswijzen zijn hierover dit voorjaar per brief geïnformeerd. Lentjes legt uit waarom: 'Het bruggenbesluit heeft mogelijk niet alleen gevolgen voor grondeigenaren in de buurt van de 3 bruggen. Gevolgen voor het wegontwerp strekken zich op sommige plaatsen uit in de richting van de eerstvolgende aansluitingen voor en na de bruggen. Pas als we duidelijk in beeld hebben wat er voor grondeigenaren verandert ten opzichte van het Ontwerptracébesluit, kunnen onze grondaankopers goede aanbiedingen doen en gaan onze mensen weer op pad. Op delen waar het Ontwerptracébesluit niet wijzigt, gaan onderhandelingen zoveel mogelijk door.'

Opknippen

Lentjes vertelt dat er ook hard gewerkt wordt aan de inkoopstrategie. 'De verbreding van de A27 Houten - Hooipolder is een van de grootste infrastructurele projecten van de komende jaren. Te groot om dit bij 1 aannemer te beleggen. Dit betekent dat we het contract voor de uitvoering van de werkzaamheden in verschillende stukken opknippen. Maar wat is daarvoor de beste manier? En hoe zorgen we er dan ook nog eens voor dat de verkeersdoorstroming tijdens de werkzaamheden op orde blijft. Ingewikkelde vragen, waar we veel werk aan hebben.'

Kaders

Wat daar nog bijkomt, is dat Rijkswaterstaat het uiteindelijke realisatiecontract ook goed moet voorbereiden. 'Je kunt een aannemer niet aan het werk zetten zonder zo’n bedrijf de nodige kaders mee te geven. Daarbij kun je denken aan architectonische eisen voor de 3 nieuwe bruggen, eisen die belangrijk zijn voor ambulance en brandweerhulpdiensten, eisen ten aanzien van welke bedrijven, ziekenhuizen of andere percelen altijd bereikbaar moeten zijn, wat er gedaan moet worden aan beperking van de hinder tijdens de werkzaamheden en aan welke kwaliteitseisen de nieuwe infrastructuur moet voldoen. Allemaal zaken die we goed moeten voorbereiden. Daar gaan we dit najaar mee van start. Overigens pakken we dit op samen met een het ingenieursbureau Arcadis dat ons helpt bij de voorbereiding van de realisatiefase en met de contacten met onder meer gemeenten, waterschappen en provincies.'

Voorbereidende werkzaamheden

Rijkswaterstaat is ook bezig met voorbereidende werkzaamheden ‘buiten’ voordat de aannemer de zogenoemde schop in de grond zet. 'Bijvoorbeeld op het gebied van kabels en leidingen. Sommige kabels en leidingen moeten al zijn verlegd voordat de werkzaamheden aan de verbreding van start gaan. Daarover voeren we op dit moment veel overleg met de beheerders van die kabels en leidingen. Waarschijnlijk vinden in 2018 of 2019 de eerste verleggingen plaats.' Ook begint Rijkswaterstaat later dit jaar met bodemonderzoek. 'Daarbij brengen we onder andere met onderzoeksvoertuigen in kaart hoe de bodem eruit ziet. Dat is nodig voor bijvoorbeeld de funderingen van de nieuwe bruggen en voor de te verbreden wegdekken.'

Onderliggende pagina's