Meppelerdiepsluis: Oplevering, onderzoek en onderhoud

Nieuwsbericht

Meppelerdiepsluis: oplevering, onderzoek en onderhoud

Gepubliceerd op: 06 oktober 2017- Laatste update: 13 oktober 2017 12:10 uur

De Meppelerdiepsluis wordt op 25 oktober 2017 feestelijk geopend. Maar daarmee is het project nog niet beëindigd. Nu gaat de onderhoudsfase in. Ook kijken we komende tijd naar eventuele verbeterpunten. Omgevingsmanager Tonny Arissen vertelt er meer over.

In oktober eindigt de officiële bouwfase van de Meppelerdiepsluis. Hoe kijkt Tonny op die fase terug? ‘Toch wel met trots. Dit is een complex project geweest. Technisch, maar vooral gezien de locatie – gelegen tussen woningen en naast een gemaal, een camping, een weg en een watergang- en alle belangen die ermee gemoeid zijn. We bouwden op het land, in het water en daartussen en moesten rekening houden met automobilisten, binnenvaartschippers, ondernemers, omwonenden en bezoekers van de nabijgelegen camping. We hebben ons best gedaan om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. Belangrijk was om iedereen hierover goed en tijdig te informeren. Uiteindelijk kregen we weinig klachten. Dat is niet mijn verdienste, maar van betrokken overheden en organisaties en niet op de laatste plaats ook die van alle betrokkenen zelf. Zij stelden zich begripvol op.’

Onderzoek naar geluid van de brug

Rijkswaterstaat en de aannemer krijgen veel positieve reacties over het werk. Toch is er een aandachtspunt. Sommige omwonenden storen zich aan het laagfrequente geluid dat de 25 m lange brug voortbrengt als zwaar vrachtverkeer er overheen rijdt. ‘We nemen de klachten serieus en hebben verschillende instanties gevraagd om advies. De brug voldoet aan alle eisen en hij is goed afgesteld. In eerste instantie dachten we dat vrachtverkeer te hard over de brug reed. Dat blijkt niet zo te zijn: ze houden zich aan de toegestane snelheid. We hebben experts gevraagd te onderzoeken of we iets aan het geluid kunnen doen. Dit blijkt weerbarstige materie en het onderzoek loopt nog. Ik hoop hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.’

Start onderhoudsjaar

Met het eindigen van de bouwfase start de onderhoudsfase. Van het controleren van de elektronische systemen, tot het testen van de sluisdeuren en het maaien van het gras. Zo houden we de alles in goede staat en dragen we er blijvend zorg voor dat alle systemen goed werken. Het eerste jaar blijft 1 medewerker van Strukton Reef permanent verantwoordelijk voor onderhoud aan de Meppelerdiepsluis en -brug. Daarna neemt Rijkswaterstaat het sluiscomplex in eigen beheer.