Dit zijn de ontwerpeisen aan de ViA15

Nieuwsbericht

Dit zijn de ontwerpeisen aan de ViA15

Gepubliceerd op: 30 oktober 2017- Laatste update: 30 oktober 2017 15:47 uur

We hebben in ons kleine landje veel wegen. Dat is goed voor onze bereikbaarheid en economie. Om ook de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden, is het van groot belang dat een nieuwe weg goed in het landschap past.

Op initiatief van Rijkswaterstaat is daarom voorafgaand aan de aanbesteding van de ViA15 een Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) opgesteld.

In het EPvE staan de uiterlijke eisen waaraan de weg en de wegelementen, zoals een brug, een geluidscherm of een viaduct moeten voldoen. Michel Heesen is architect en heeft het EPvE opgesteld in afstemming met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK ViA15).

Wie werkten mee aan het EPvE?

Heesen: 'Het EPvE is opgesteld in samenspraak met CRK ViA15, waarin onder meer de provincie Gelderland, de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Duiven en Zevenaar en Rijkswaterstaat zijn vertegenwoordigd. De gemeenten zijn nauw betrokken omdat zij de wensen uit het gebied goed kennen en kunnen verwoorden.'

Wat staat er in het EPvE?

Heesen: 'De toekomstige aannemer vragen we om met een wegontwerp te komen dat past in het landschap en het bestaande landschapsbeeld en -karakter versterkt. Verder verwachten we dat de opdrachtnemer met innovatieve, duurzame, creatieve en goed te onderhouden ontwerpoplossingen komt. Vanuit de omgeving gezien is het de bedoeling dat de nieuwe weg zo min mogelijk aanwezig is. Dat zie je terug in de eisen voor viaducten, wegmeubilair en andere inrichtingselementen. Zo is de eis dat geluidschermen begroeiing krijgen en dat de nieuwe brug over het Pannerdensch kanaal het uitzicht op het rivierenlandschap behoudt voor de weggebruikers. Maar ook rekening houdt met de omgeving door het licht van koplampen af te schermen. Verder staat in het EPvE de wens dat de ViA15 een energieneutrale snelweg wordt.'

'Aan de toekomstige opdrachtnemer de taak om met alle eisen rekening te houden. Bovendien is het voor de aannemer zelf ook handig om een goed te onderhouden en duurzaam ontwerp kiezen. Want de opdrachtnemer is zelf nog 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Onderliggende pagina's