De uitvoering van de werkzaamheden Heesseltsche Uiterwaarden verloopt voorspoedig

Nieuwsbericht

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Heesseltsche Uiterwaarden verloopt voorspoedig

Gepubliceerd op: 26 oktober 2017- Laatste update: 26 oktober 2017 11:23 uur

De uitvoering van de werkzaamheden aan de Heesseltsche Uiterwaarden door aannemer Martens en Van Oord verloopt voorspoedig.

Sinds de start in februari 2016 is er geen oponthoud geweest door een hoge waterstand van de Waal. De aannemer heeft daarvoor volop zijn materieel ingezet. Inmiddels is al ruim 1 miljoen m3 grond afgegraven. Dit is de helft van de hoeveelheid grond die in totaal in het gebied afgegraven en verplaatst moet worden.

Opijnen

De werkzaamheden aan de 3 terreinverlagingen bij Opijnen zijn bijna afgerond. De bomen op de langsdam bij Opijnen zijn verwijderd om een betere doorstroming van het rivierwater bij hoog water te bevorderen. Dit is een maatregel die binnen het project Heesseltsche Uiterwaarden wordt uitgevoerd voor het Programma Stroomlijn.

Strangengebied

Afgelopen zomer zijn na het broedseizoen de bomen in het strangengebied gekapt. Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat de houtsnippers van deze bomen net zoals vorig jaar naar een energiecentrale gaan. De directe omgeving van de burcht van de bever en de horst van de buizerd is intact gebleven. Het graafwerk in het strangengebied is voor het grootste deel uitgevoerd. Langs de winterdijk bij het strangengebied wordt klei als kwel-beperkende laag aangebracht.

Kleine nevengeul

De verbinding van de kleine nevengeul met de Waal wordt binnenkort uitgegraven. Als de knotbomen langs deze geul hun blad hebben verloren, worden deze bomen in het kader van periodiek onderhoud geknot. Zo zijn ze weer een paar jaar onderhoudsvrij.

Grote nevengeul

De komende maanden ligt het accent van de werkzaamheden op de grote nevengeul. De dam tussen de beide zandwin-plassen is inmiddels niet meer te zien.

De kranen op de pontons ‘Krammeroord’ en ‘Beveroord’ profileren de bodem van de nieuwe geul onder water. Zogenaamde splijtbakken vullen de diepe gaten met zand dat elders in het uiterwaardengebied afgegraven is. Vanaf de laadbrug de ‘Waaloord’ wordt de klei geladen in schepen. Die voeren het vervolgens uit het projectgebied af. Deze klei is verkocht aan een marktpartij.

Onderliggende pagina's