Afrastering, loopbrug en drijvende verbinding bij Heesseltsche Uiterwaarden

Nieuwsbericht

Afrastering, loopbrug en drijvende verbinding bij Heesseltsche Uiterwaarden

Gepubliceerd op: 26 oktober 2017- Laatste update: 26 oktober 2017 11:50 uur

De periode nadert dat de Heesseltsche Uiterwaarden steeds meer hun definitieve inrichting krijgen. Naast de permanente graafwerkzaamheden is nu ook het moment aangebroken om diverse kleinere werkzaamheden uit te voeren.

Zo krijgt het uitkijkpunt langs de grote nevengeul bij de hoogwatervluchtplaats een reling. Ook worden de exacte locaties van de afrasteringen bepaald. Deze afrasteringen zijn bedoeld om gedurende het hele jaar begrazing met runderen en paarden mogelijk te maken. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we meer over de inrichting rond de botenhelling op het steenfabrieksterrein.

Hieronder lichten wij 2 andere constructies toe.

Loopbrug langsdam Opijnen

De loopbrug aan het einde van de langsdam bij Opijnen is een jaar geleden buiten gebruik gesteld. Dit is gebeurd omdat wij onvoldoende de veiligheid van de brug konden garanderen door de verouderde constructie en de manier waarop de brug was uitgevoerd. Rijkswaterstaat beoordeelt momenteel een ontwerp voor een nieuwe loopbrug dat voorgesteld is door aannemer Martens en Van Oord. In dit ontwerp heeft de nieuwe brug een vaste constructie zodat de wandelroute straks het gehele jaar toegankelijk is voor wandelaars. De brug wordt verhoogd, zodat de visser die hier van oudsher visrechten heeft, ook bij een hoge waterstand ongehinderd met zijn bootje de uiterwaard kan bereiken. Rijkswaterstaat moet nog een besluit nemen over de constructie van de loopbrug. De definitieve constructie moet ook voldoen aan de vergunningseisen. 

Het is de bedoeling om de nieuwe loopbrug in het voorjaar van 2018 in gebruik te kunnen nemen en open te stellen voor publiek. Rijkswaterstaat blijft ook in de toekomst verantwoordelijk voor het beheer van de loopbrug.

Drijvende verbinding

In het strangengebied komt een wandelroute die het natuurgebied ingaat vanaf de afrit en nieuwe parkeerplaats bij de dijk. Als onderdeel van deze wandelroute wordt op de laagste delen een constructieve verbinding gerealiseerd van ongeveer 80 m lang. Deze bestaat uit ‘vlonderplanken’ over de moerassige delen en een drijvende constructie over het open water. Het drijvende deel kan enkele meters meebewegen met de wisselende waterstand, tot aan het moment dat de wandelroute bij een hoge waterstand uit veiligheidsoogpunt niet meer toegankelijk is. 

Rijkswaterstaat stelt hierbij de duurzaamheid en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de constructie voorop. Staatsbosbeheer, die eigenaar is van het grootste deel van het toekomstige strangenbied, wordt de beheerder van het ‘vlonder’-pad en de drijvende verbinding.

Onderliggende pagina's