3 nieuwe bruggen voor A27 ontwerpen is niet niks

Nieuwsbericht

3 nieuwe bruggen voor A27 ontwerpen is niet niks

Gepubliceerd op: 18 oktober 2017- Laatste update: 18 oktober 2017 14:49 uur

Hoe passen we de 3 nieuwe bruggen zo goed mogelijk in het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder in? En hoe doen we dat zo flexibel mogelijk?

Dat is de vraag waar Flow27 – een consortium van ingenieursbureaus dat samen met Rijkswaterstaat het Tracébesluit uitwerkt – zich voor ziet gesteld. Projectmanager René de Boer geeft tekst en uitleg over het ontwerpproces.

Het ontwerpproces van de 3 nieuwe bruggen in de A27 tussen Houten en Hooipolder is een enorm karwei. 'Mensen denken misschien dat je dit zo maar even doet', stelt René de Boer. 'Maar het tegendeel is het geval. Het gaat niet alleen om 3 nieuwe bruggen - dat is op zichzelf al veel werk - maar ook om de aansluitingen van die bruggen op de A27 en het onderliggende wegennet. Een nieuwe Keizersveerbrug werkt bijvoorbeeld in het ontwerp door tot aan knooppunt Hooipolder. Gevolg van het bruggenbesluit is dat we een derde van het traject opnieuw moeten ontwerpen.'

Strategisch belang

Daar komt nog bij dat het, zoals De Boer mooi zegt, 'geen kleine bruggetjes zijn'. 'Het gaat om bruggen die van strategisch belang zijn voor Nederland. Dit betekent dat er veel partijen bij het ontwerpproces betrokken zijn.' Een belangrijke keuze die Rijkswaterstaat en Flow27 hebben gemaakt is dat er per brug een ontwerp komt dat aan alle eisen voldoet, maar dat niet voorschrijvend is. 'We willen de aannemer maximale ruimte bieden, zodat die - binnen de bepalingen van het Tracébesluit - een brug kan bouwen die naar zijn idee het meest geschikt is. Tegelijkertijd moet het Tracébesluit een helder beeld geven van wat er gebouwd gaat worden, zodanig dat belanghebbenden en omwonenden voldoende juridische zekerheid krijgen.'

Referentieontwerp

Flow27 werkt daarom per brug 1 referentieontwerp uit met de bijbehorende effectstudies naar bijvoorbeeld geluid en natuur. 'Daarbij gaan we voor een haalbare, economische variant. De Hagesteinsebrug en Keizersveerbrug zouden bijvoorbeeld betonnen bruggen kunnen worden, omdat beton relatief goedkoop is. De flexibiliteit die wij bieden, is dat de aannemer ervoor mag kiezen een andere brug te bouwen, zelfs als die duurder uitvalt dan ons referentieontwerp. Misschien ziet de aannemer elders wel besparingsmogelijkheden. Een ander type materiaal zoals staal is bijvoorbeeld lichter, waardoor de brug minder hoog wordt, er minder grond nodig is en er sneller gebouwd kan worden.'

Toekomstvast

Bij het ontwerp van de bruggen neemt Flow27 ook de relevante zienswijzen op het ontwerptracébesluit mee. 'We kijken of we die zienswijzen in het referentieontwerp kunnen inpassen. Bij de Hagesteinsebrug is bijvoorbeeld gevraagd om een fietsbrug over de Lek. We gaan nu na of en hoe we dit kunnen meenemen. Bij de Keizersveerbrug bekijken we of het mogelijk is een tweerichtingsfietspad aan te leggen.' Daarnaast is het zaak dat de ontwerp van de bruggen toekomstvast is. 'De 3 nieuwe bruggen moeten de komende 100 jaar mee kunnen.'

Onderliggende pagina's