Welke maatregelen vallen onder het project wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide?

Nieuwsbericht

Welke maatregelen vallen onder het project Het Vonderen-Kerensheide?

Gepubliceerd op: 13 september 2017- Laatste update: 12 september 2017 11:44 uur

We verbreden de A2 naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Daarvoor is de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide opnieuw ontworpen.

Ook de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen passen we aan om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp. Daarnaast voorzien we de A2, daar waar mogelijk, aan beide zijden van een robuuste groenstructuur van 15 m breed, een zogenaamde Parkway. Er komen grote faunapassages om natuurgebieden aan weerszijden van de weg te verbinden en zo de versnippering van ecologische verbindingen tegen te gaan. Kortom: om te zorgen voor 'ontsnippering'. Naar verwachting is het project in 2025 gerealiseerd.

Waarom zijn er maatregelen nodig?

  • Verbreding van de A2 zorgt ervoor dat altijd 2x3 rijstroken beschikbaar zijn, waardoor de weg het verkeer nu en in de toekomst beter aankan. Zo neemt de robuustheid van de A2 toe.
  • De weg wordt veiliger doordat het profiel van de A2 straks ruimer is, het wegbeeld rustiger en overzichtelijker is en er vluchtstroken beschikbaar zijn.
  • De capaciteit van een spitsstrook, de tussenoplossing uit 2010-2011, is lager dan van een reguliere rijstrook en niet voldoende bij de huidige en toekomstige verkeersaantallen. Die vragen om 2x3 rijstroken plus een vluchtstrook.
  • Doordat de A2 robuuster wordt, kiezen mensen minder vaak sluiproutes op het onderliggend wegennet om problemen op de A2 te omzeilen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen.
  • Vanwege een hogere rijsnelheid op de A2 en een kleinere kans op verstoringen neemt de bereikbaarheid van de economische gebieden langs de A2 toe.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide.

Onderliggende pagina's