Rijkswaterstaat gunt Arcadis ingenieursdiensten voorbereiding verbreding A27 Houten – Hooipolder

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt Arcadis ingenieursdiensten voorbereiding verbreding A27 Houten – Hooipolder

Gepubliceerd op: 27 september 2017- Laatste update: 27 september 2017 10:06 uur

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de ingenieursdiensten voor de voorbereiding van de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder gegund aan ontwerp- en consultancyfirma Arcadis.

De opdracht is gegund aan de partij die de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft aangeboden, rekening houdend met de specifieke dynamiek van het project - 4 grote bruggen en vele stakeholders - en de lengte van het tracé: 47 km.

Het betreft hier een grote integrale opdracht met een looptijd van 5 jaar, waarbij ontwerp- en consultancyfirma Arcadis verantwoordelijk is voor het opstellen van de realisatiecontracten en Rijkswaterstaat ondersteunt bij de aanbestedingen van deze contracten en het maken van afspraken met interne en externe stakeholders.

Marktvisie

Op 11 april 2017 is de aanbestedingsprocedure voor de ingenieursopdracht gestart. Diverse marktpartijen zijn - in lijn met de Marktvisie van Rijkswaterstaat - uitgenodigd om tijdens individuele gespreksrondes in een open sfeer met Rijkswaterstaat te praten over het contract en de risicoverdeling. Op deze manier is het aantal schriftelijke vragen tot een minimum beperkt en is geborgd dat de inschrijvingen gebaseerd zijn op de intentie van Rijkswaterstaat. Zo ontstaat er al in een vroeg stadium een goede basis voor een langdurige samenwerking.

Verbreding A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Door de weg te verbreden, wordt de doorstroming verbeterd en het sluipverkeer in de regio beperkt. De nieuwe, veilige infrastructuur moet de A27 laten bijdragen aan een robuust wegennetwerk met voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten. In juni 2016 zijn het ontwerptracébesluit (OTB)/ milieueffectrapport (MER) en ontwerpsaneringsplan (OSP) door de minister van Infrastructuur en Milieu ondertekend en ter inzage gelegd. De eerstvolgende stap is de publicatie van het tracébesluit (TB) en saneringsplan (SP).

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Kijk op de projectpagina A27: verbreding traject Houten - Hooipolder. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's