Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Nieuwsbericht

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Gepubliceerd op: 13 september 2017- Laatste update: 13 september 2017 16:47 uur

Om de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te verbreden, moeten verschillende wettelijke procedures worden doorlopen, waaronder de tracéwetprocedure.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 augustus 2017 het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) voor de verbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide vastgesteld. U kunt hierop tot en met donderdag 19 oktober 2017 reageren.

Wat is het OTB/MER?

Het ontwerptracébesluit (OTB) is de verdere uitwerking van het voorkeurstracé. Het OTB omvat het wegontwerp van de A2 met de bijkomende voorzieningen en de landschappelijke inpassing. Om de verbreding van de A2 te realiseren, verschuift de as van de A2 op sommige plekken ongeveer 20 m. In het OTB is te zien hoe de wegverbreding op de verschillende locaties eruit komt te zien en hoe deze wordt ingepast in het landschap.

Het milieueffectrapport (MER) brengt de milieugevolgen van het OTB in kaart. Verschillende soorten effectenonderzoek zijn daarvoor nodig. De volgende aspecten zijn onderzocht:

  • Verkeer en verkeersveiligheid
  • Lucht en geluid
  • Externe veiligheid (risico’s bij vervoer van gevaarlijke stoffen)
  • Natuur
  • Water en bodem
  • Landschap, cultuurhistorie en archeologie
  • Ruimtegebruik en sociale aspecten

Van vrijdag 8 september tot en met donderdag 19 oktober 2017 ligt het OTB/MER op verschillende locaties ter inzage en kunt u een zienswijze indienen. Kijk voor meer informatie over deze procedure op de website Platform Participatie.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide.

Onderliggende pagina's