Meer zand voor de Kop van Schouwen

Nieuwsbericht

Meer zand voor de Kop van Schouwen

Gepubliceerd op: 21 september 2017- Laatste update: 21 september 2017 12:24 uur

Rijkswaterstaat start eind september met onderhoud van de kust van Schouwen. Baggerschepen spuiten in totaal 1,17 miljoen m3 zand op het strand tussen de strandopgangen Middenpad en ‘t Oude Vuur, en tussen de noordkant van Boswachterij Westerschouwen (strandpaal 13.75) en strandpaviljoen Sand & Pepper bij de Kampweg. Er wordt al materieel, zoals pijpleidingen, naar het strand gebracht. De werkzaamheden duren tot half december.

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Herstel natuur

Op de gehele Westkop van Schouwen wordt zand opgespoten, behalve ter hoogte van de Meeuwenduinen. Daarmee draagt Rijkswaterstaat bij aan een proef met dynamisch kustbeheer en natuurherstel in dit gebied. Door kerven in de eerste duinenrij, het weghalen van struiken en bomen en het plaggen van de bodem verstuift het zand makkelijker vanaf het strand naar de duinen en verder landinwaarts. Daardoor herstelt de oorspronkelijke natuur met bloemrijke duingraslanden en veel variatie aan planten en dieren. De kustveiligheid en drinkwatervoorziening blijven gewaarborgd door het robuuste, brede duingebied. Deze proef is een samenwerking van de provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland, het Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Monitoring

De effecten van het niet opspuiten van zand op een deel van de Kop van Schouwen worden tot 2020 gemonitord. 2 keer per jaar worden de duinen en het strand gemeten en wordt de hoeveelheid zand berekend. Maandelijks wordt de grondwaterstand bepaald. Over ongeveer 5 jaar brengt Rijkswaterstaat opnieuw zand aan op het strand van de Kop van Schouwen. Dan wordt ook de 1,5 km strand bij de Meeuwenduinen weer meegenomen.

Onder water of op het strand

Waar het kan, brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan, en waar het moet, op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers. Langs de Kop van Schouwen kan dit niet vanwege het Krabbengat, een diepe getijdengeul vlak voor de kust.

Veiligheid

Het strand is tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers. Strandbezoekers kunnen het werkterrein passeren aan de kant van de duinen. Hondenbezitters moeten hun hond aangelijnd houden. Watersporters moeten op een veilige afstand van minimaal 500 m van het baggerschip blijven. De werkzaamheden gaan dag en nacht, 7 dagen per week door.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de pagina Kustonderhoud of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's