Houtribdijk (N302) werkzaamheden aan sluizen en bruggen

Nieuwsbericht

Houtribdijk (N302) werkzaamheden aan sluizen en bruggen

Gepubliceerd op: 25 september 2017- Laatste update: 25 september 2017 09:09 uur

Rijkswaterstaat voert in het najaar van 2017 testen en inspecties uit aan de sluizen en bruggen in de Houtribdijk: de Houtrib- en Krabbersgatcomplexen en het Naviduct. De werkzaamheden bestaan uit het testen van verschillende onderdelen van de sluizen en bruggen en duikinspecties.

We combineren deze testen waar mogelijk om de hinder voor de gebruiker te beperken. De werkzaamheden zijn nodig om de complexen in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen. Er is geen hinder voor het weg- en fietsverkeer omdat de testen worden uitgevoerd buiten normale brugdraaiingen.

Testen

We testen jaarlijks of de sluizen nog voldoen aan de wettelijke normen (NEN). Dit keer is de elektrische installatie aan de beurt. Zo wordt onder andere de conditie van de kabels gemeten en sturen we een korte sterke stroomstoot door het netwerk. Hiervoor worden computers uitgezet en eventueel losgekoppeld. Ook de laagspanning installaties worden getest.

Duikinspecties

Van de stremmingen maken we handig gebruik door tegelijkertijd de damwanden onderwater te inspecteren. De duikers brengen de conditie van de damwanden en bodem aan de noord- en zuidzijde van de beide kolken in kaart.

Wegverkeer

Tijdens de werkzaamheden is er geen hinder voor het weg- en fietsverkeer over de Houtribdijk (N302).

Scheepvaartverkeer

Tijdens de werkzaamheden is er stremming of hinder voor het scheepvaartverkeer op de volgende momenten: 

Volledige stremming
  • Krabbersgatcomplex: woensdag 27 september van 06.00 tot 18.00 uur. Omvaren kan via het Naviduct of de Houtribsluizen 
  • Houtribcomplex: zaterdag 7 oktober van 07.00 tot 17.00 uur. Omvaren kan via het Naviduct. 
  • Naviduct: donderdag 12 oktober van 08.00 tot 12.00 uur. Omvaren kan via de Houtribsluizen 

Hinder 

  • Houtribcomplex, 1 kolk beschikbaar: donderdag 5 en vrijdag 6 oktober steeds van 07.00 tot 14.00 uur. De wachttijden voor de Houtribsluizen kunnen langer zijn dan gebruikelijk

Zand verwijderen Houtribsluizen

In oktober en november verwijderen we het zand uit de kolken van de Houtribsluizen. Dit zand wordt met de motorwervelingen van de in- en uitvarende schepen meegenomen de sluiskolk in. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld sluisdeuren niet goed werken, halen we het zand ieder jaar weg. Op 30 en 31 oktober en op 1, 6, 7 en 8 november is steeds tussen 07.00 en 16.00 uur 1 kolk beschikbaar. De wachttijden voor de schepen kunnen hierdoor langer zijn dan gebruikelijk.