01 26 en 27 september: informatieavonden structurele verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Nieuwsbericht

26 en 27 september: informatieavonden structurele verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Gepubliceerd op: 06 september 2017- Laatste update: 06 september 2017 10:16 uur

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomsten over de verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Deze zijn op dinsdag 26 september in de Roosterhoeve in Roosteren (Hoekstraat 29) en woensdag 27 september in MFC Berg aan de Maas (Bergerweg 1 in Berg aan de Maas).

Tussen 18.00 uur en 20.30 uur kan iedereen op elk gewenst moment binnenlopen. Er wordt meer informatie gegeven over verschillende thema's zoals geluid en lucht, natuur, water en vastgoed. Ook is er de mogelijkheid om deze avond mondeling een zienswijze in te dienen.

OTB/MER inzien en inspraakmogelijkheden

Vanaf 8 september is er de mogelijkheid om het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) digitaal en op papier in te zien. Dit kan op het gemeentehuis van Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein, bij het Provinciehuis, Waterschap Limburg en bij Rijkswaterstaat. Kijk voor de exacte locaties, de digitale bestanden en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen vanaf 8 september op de website van Platform Participatie.

Verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Op 22 augustus 2017 heeft minister Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen - Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook.

De A2 in de regio Zuid-/Midden-Limburg is de enige noord-zuidverbinding op snelwegniveau. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt dat het wegvak A2 Het Vonderen - Kerensheide van belang is voor de bereikbaarheid en ontsluiting op (inter)nationaal en regionaal niveau. Met de verbreding van de A2 op dit stuk zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming. Door de extra rijstrook kan het verkeer beter, sneller en veiliger zijn weg vervolgen en hebben verstoringen minder impact, waardoor er minder files ontstaan. Met een volwaardige derde rijstrook zal ook het doorgaande verkeer over het onderliggend wegennet afnemen. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden toe en verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2022 en nemen circa 3 jaar in beslag.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide en de website van Platform Participatie.

Onderliggende pagina's