Zo bereidt Rijkswaterstaat het DBFM-contract van ViA15 voor

Nieuwsbericht

Zo bereidt Rijkswaterstaat het DBFM-contract van ViA15 voor

Gepubliceerd op: 31 augustus 2017- Laatste update: 31 augustus 2017 11:05 uur

Miranda Maarssen is samen met haar team bezig om het contract te schrijven voor de ViA15. Het uiteindelijke doel is het hele project, van ontwerp tot onderhoud, als opdracht te verstrekken aan 1 opdrachtnemer.

Miranda is sinds 2013 als contractmanager betrokken bij de ViA15. Een kijkje in de keuken bij contractmanagement.

Waarom heeft het project ViA15 gekozen voor een DBFM-contract?

'Dat is voor de omgeving én voor de marktpartij de beste contractvorm. Bij een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de planning, financiering én het totale onderhoud. Ook de opdrachtnemer zal zich dus richten op het opbouwen van een goede verstandhouding met de omgeving (bewoners, gemeenten). Hij komt immers niet alleen bouwen, maar blijft nog 20 tot 25 jaar in het gebied om het onderhoud te doen. Voor de opdrachtnemer is het prettig dat hij 1 deadline krijgt voor oplevering en tot die tijd maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen.'

Wat doet een contractmanager?

'Ik zorg met mijn collega’s dat de eisen voor datgene wat gerealiseerd moet worden, goed op papier komen. Zodat de opdrachtnemer het project precies uitvoert zoals wij wensen. Het kost ons aan ‘de voorkant’ wel veel meer voorbereidingstijd dan een ander soort contract. Maar later plukken we daar de vruchten van omdat niet voor elke fase een nieuwe opdrachtnemer gecontracteerd hoeft te worden. Volgend jaar voeren we de zogenoemde ‘dialoog’ met de markt. In deze fase gaan wij in gesprek met de marktpartijen die hebben aangegeven mee te willen doen aan de aanbesteding. Wij komen er dan achter wat de technische en planningsmogelijkheden zijn. En de marktpartijen krijgen inzicht in welke aspecten belangrijk zijn voor het project. Ik doe dit zeker niet alleen hoor. Ik ben met mijn team nu een half jaar bezig. De omvang van het contract loopt richting de duizend bladzijden, alles moet nauwkeurig zwart op wit. Gelukkig zijn we binnen Rijkswaterstaat niet het eerste DBFM-project. We nemen de ervaringen van andere projecten mee.'

Wat is de rol van de samenwerkende partijen?

'De provincie Gelderland, de gemeenten Zevenaar, Duiven, Montferland, Overbetuwe en Lingewaard, het Waterschap en ProRail hebben in een eerdere fase hun eisen en wensen kenbaar gemaakt. Daarop is het tracébesluit gebaseerd. Wij zijn nu bezig het tracébesluit om te vormen tot een contract. Zodra we straks aan de markt inschrijvingen gaan vragen, hebben we een radiostilte afgesproken met de samenwerkende partijen. Zo kunnen de marktpartijen buiten de uitvraag geen extra informatie inwinnen.'

Welke onderdelen maken dit project bijzonder?

'De ViA15 heeft een grote impact op de omgeving. De nieuwe snelweg gaat zich voegen naar het landschap, maar is natuurlijk wel zichtbaar en hoorbaar. We maken een weg van 12 km die door meerdere gemeenten heen gaat. De provincie levert een grote financiële bijdrage, dat is ook bijzonder aan dit project. Daarnaast krijgt de weg een brug, (half)verdiepte ligging, gaat over en onder het spoor door én doorsnijdt een Natura2000-gebied. Er gaat dus een hoop gebeuren waarbij we er alles aan doen om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden.'

Over ViA15

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 12 km doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Op dit moment wacht het project ViA15 de uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit af. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Onderliggende pagina's