Minister tekent OTB/ MER voor structurele verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Nieuwsbericht

Minister tekent OTB/MER voor structurele verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Gepubliceerd op: 23 augustus 2017- Laatste update: 23 augustus 2017 15:09 uur

Op 22 augustus 2017 heeft minister Schultz van Haegen het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend.

Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook.

De A2 in de regio Zuid- en Midden-Limburg is de enige noord-zuidverbinding op snelwegniveau. Internationaal verbindt de A2 een aantal belangrijke economische kerngebieden. Dit maakt dat het wegvak A2 Het Vonderen – Kerensheide van belang is voor de bereikbaarheid en ontsluiting op (inter)nationaal en regionaal niveau.

Doorstroming

Met de verbreding van de A2 op dit stuk zorgt Rijkswaterstaat voor een betere doorstroming. Door de extra rijstrook kan het verkeer beter, sneller en veiliger zijn weg vervolgen en hebben verstoringen minder impact, waardoor er minder files ontstaan. Met een volwaardige 3e rijstrook zal ook het doorgaande verkeer over het onderliggend wegennet afnemen. Hierdoor neemt de bereikbaarheid van de langs de A2 gelegen economische gebieden toe en verbetert de leefbaarheid in en bereikbaarheid van de kernen langs deze wegen. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2022 en nemen circa 3 jaar in beslag.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide en de website Platform Participatie.

Onderliggende pagina's