Herstel stuw Grave prachtig voorbeeld van de Marktvisie

Nieuwsbericht

Herstel stuw Grave prachtig voorbeeld van de Marktvisie

Gepubliceerd op: 03 augustus 2017- Laatste update: 03 augustus 2017 11:23 uur

Een paar dagen voor de jaarwisseling van 2016 raakte de stuw in de Maas bij Grave beschadigd door een aanvaring met een binnenvaartschip. Dit bracht veel hinder mee voor de scheepvaart en omwonenden. Maar het herstelwerk aan de stuw is óók een mooi voorbeeld van de Marktvisie. Bij de herstelwerkzaamheden liepen Rijkswaterstaat en de aannemer samen op als gelijkwaardige partners, waarbij ze optimaal gebruik maakten van elkaars expertise.

Op donderdag 29 december 2016 raakte de stuw bij Grave beschadigd door een aanvaring met een binnenvaartschip. Dezelfde avond al werd ViVo (VolkerInfra / Van Oord), de vaste onderhoudsaannemer van de stuw, gebeld. En op maandagochtend 2 januari 2017 zaten Rijkswaterstaat en ViVo met elkaar om tafel om de herstelmogelijkheden met elkaar door te nemen. Die voortvarende aanpak sluit aan bij de samenwerking die Rijkswaterstaat en de bouwsector beogen met de Marktvisie.

Gezamenlijke oplossing

‘De Marktvisie is erop gericht om in de hele keten naar een gezamenlijk doel toe te werken’, licht Tom Huveneers, projectmanager bij Rijkswaterstaat toe. ‘Uitgangspunt is dat we gelijkwaardige partners zijn, waarbij ieder vanuit zijn eigen expertise toewerkt naar een gezamenlijke oplossing van het probleem.’ Die manier van samenwerken verschilt écht met vroeger. Huveneers: ‘Voor de Marktvisie stelde Rijkswaterstaat zich eerder als opdrachtgever op: er is een probleem, dit moet er gebeuren, los het op.’ Jan Pols, de verantwoordelijk projectmanager van ViVo, vult aan: ‘Met als gevolg dat ik me opstelde als opdrachtnemer en zei: we doen het op die manier, want zo staat het in het contract.’

Gelijkwaardig

Het herstel van de stuw bij Grave was natuurlijk een unieke situatie. Maar de aanpak van die ‘calamiteit’ heeft goed laten zien dat het kan, die gelijkwaardige samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de bouwsector. ‘Het eerste doel was natuurlijk het veilig stellen van de stuw- en sluiscomplexen bij Heumen en Sambeek stroomopwaarts. Dan heb je 1 doel met elkaar en dan moet je samenwerken’, zegt Pols. Maar ook in het vervolgtraject stond het gezamenlijke doel centraal. Pols: ‘Er werd niet gesproken over een contract. Het was vanaf dag 1: er is een probleem: het waterpeil moet omhoog en de schade moet worden hersteld. En dat moeten we oplossen. Vanuit die gedachte zijn we meteen doelgericht met elkaar aan de slag gegaan.’ Veiligheid en kwaliteit stonden daarbij voorop.

Expertise delen

Behalve dat het prettig werken was, zijn de herstelwerkzaamheden daardoor ook voortvarend verlopen. Binnen een maand lag er een tijdelijke breuksteendam en na een half jaar was de stuw gerepareerd. Huveneers: ‘Na de onderzoeksfase is de planning opgesteld. En die planning hebben we gehaald.’ Beide partijen maakten daarbij optimaal gebruik van elkaars expertise. Pols: ‘Rijkswaterstaat kent het gebied rond Grave, maar ook de regio eromheen. Zij weten dus precies wat de gevolgen zijn als het waterpeil stijgt of daalt.’ Andersom werkt het net zo. Huveneers: ‘ViVo heeft mensen die de stuw bij Grave goed kennen. Elke stuw, elke sluis is immers anders.’ Gedeelde kennis, waar zowel ViVo als Rijkswaterstaat profijt van hebben.

Korte lijntjes

De positieve ervaringen die beide projectmanagers hebben opgedaan bij het herstel van het stuwcomplex nemen ze zeker mee. Pols: ‘Onderhoud is vaak regulier werk; die werkzaamheden verzanden eerder dan je zelf in de gaten hebt. Door tussentijds doelen te stellen, van een half jaar of 1 jaar, blijf je scherp.’ Ook Huveneers is volledig overtuigd van de positieve effecten van de Marktvisie voor zowel de overheid als de bouwsector. ‘Blijf uit de mailcultuur’, zegt hij met nadruk. ‘Dat heb ik het afgelopen half jaar echt gemerkt. Bel elkaar, of nog beter: zoek elkaar op en stem direct af.’ Zo kwam het ‘Graafse’ projectteam zeker 1 keer per week ter plekke bij elkaar in de keet van de aannemer. Huveneers: ‘Die korte lijntjes gaan we zeker toepassen in onze primaire processen.’ Pols valt zijn teamgenoot bij: ‘Zo kun je meteen zaken toelichten en uitleggen, zonder dat je eindeloos e-mails gaat zitten rondpompen.’ En, besluit hij: ‘Deel met elkaar hoe de samenwerking verloopt. Dan verras je elkaar niet. Dat is het belangrijkste punt dat we meenemen.’

Onderliggende pagina's