Afvalscheiding makkelijker communiceren met pictogrammen

Nieuwsbericht

Afvalscheiding makkelijker communiceren met pictogrammen

Gepubliceerd op: 13 juli 2017- Laatste update: 13 juli 2017 10:58 uur

Afval scheiden kan soms best ingewikkeld zijn. Iedere organisatie is vrij om zijn eigen invulling te geven aan de communicatie over afvalscheiding: van de icoontjes tot de kleuren. Rijkswaterstaat heeft daarom standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Zo kan uniformiteit en daarmee afvalscheiding worden bevorderd.

Uniformiteit

De belangrijkste reden om deze nieuwe pictogrammen afvalscheiding te ontwikkelen is omdat er op dit moment uniformiteit mist. Veel gemeenten en organisaties hebben hun eigen campagnes en iconen. Het is vaak onduidelijk waar welk afval in mag en dit verschilt weer per stad en plek. Ook bij overheden en bedrijven is er de roep naar meer duidelijkheid en eenduidigheid.

Makkelijker en meer afvalscheiding

Rijkswaterstaat werkt continu aan een duurzame leefomgeving. Goede afvalscheiding draagt hier aan bij. Het uniform maken van de pictogrammen is een goede stap in de richting. Om afvalscheiding te bevorderen zijn alleen kleuren, namen en pictogrammen natuurlijk niet voldoende. Het is onder meer belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en voorzieningen om het afval te kunnen scheiden.

Pictogrammen gebruiken

De standaard pictogrammensets stelt Rijkswaterstaat nu vrij beschikbaar en zijn bedoeld voor alle communicatie rondom afvalscheiding bij huishoudens. En ook voor hetzelfde afval dat bij bedrijven en overheden vrijkomt. U ziet de pictogrammen bijvoorbeeld op afvalbakken, op websites en in afvalwijzers. Zo hoeven organisaties dit niet zelf te ontwikkelen. Verder komt er meer uniformiteit in de communicatie in Nederland. De pictogrammen, kleuren en benamingen zijn zo gekozen dat ze in verschillende situaties snel herkenbaar zijn.

Onderliggende pagina's