Vooruitblik naar dit najaar: het OTB/MER voor verbreding van de A2

Nieuwsbericht

Vooruitblik naar dit najaar: het OTB/MER voor verbreding van de A2

Gepubliceerd op: 19 juni 2017- Laatste update: 19 juni 2017 16:41 uur

Om de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te verbreden, moeten verschillende wettelijke procedures worden doorlopen. De eerstvolgende stap is het vaststellen van het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) en de terinzagelegging daarvan dit najaar. Een belangrijke stap op weg naar de verbrede A2. Maar wat houdt het precies in? Judith Weijsters, manager planstudie bij Rijkswaterstaat, licht toe.

In de Nederlandse wet ligt vast wat er allemaal moet gebeuren voordat de aanleg of verbreding van een weg kan starten. Daarvoor moet Rijkswaterstaat eerst de zogeheten tracéwetprocedure afronden. Het OTB/MER is daar onderdeel van.

Van wegontwerp tot geluid

Om de verbreding van de A2 te realiseren, verschuift de as van de A2 op sommige plekken ongeveer 20 m. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de omgeving. Weijsters: ‘In het OTB/MER zijn het plan voor de verbreding van de A2 en de gevolgen voor milieu en leefomgeving uitgewerkt. Er staat bijvoorbeeld in omschreven hoe de wegverbreding op de verschillende locaties eruit komt te zien, hoe deze wordt ingepast in het landschap, welke geluidsmaatregelen er komen en hoe we natuur beschermen of compenseren.’

Reageren op de plannen

Naar verwachting stelt de minister van Infrastructuur en Milieu het OTB/MER begin september vast. ‘Dan wordt het plan ter inzage gelegd – zoals dat officieel heet – en kan iedereen 6 weken lang op het plan reageren’, vertelt Weijsters. ‘Mensen kunnen de stukken digitaal inzien en op meerdere plekken in de regio bekijken. Bijvoorbeeld bij de verschillende gemeenten langs het tracé en het kantoor van Rijkswaterstaat in Maastricht. Iedereen kan reageren op de verschillende thema’s: dat kan digitaal, per post of mondeling tijdens de inloopavonden die we organiseren in de periode van de terinzagelegging.’

Wat gebeurt er met de reacties?

‘Het is belangrijk dat personen die willen reageren duidelijke argumenten geven bij hun reactie en dat ze hun persoonlijk belang aangeven’, gaat Weijsters verder. ‘Elke reactie beoordelen we zorgvuldig om te zien of dit tot een wijziging van het plan leidt. De reactie op alle zienswijzen wordt gepubliceerd een Nota van Antwoord. Mede aan de hand van de Nota van Antwoord stelt de minister van Infrastructuur en Milieu vervolgens in 2018 het definitieve tracébesluit vast. In principe kunnen alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het OTB/MER, dan nog tegen het tracébesluit in beroep gaan bij de Raad van State.’

Op de hoogte blijven?

Rijkswaterstaat kondigt de terinzagelegging en de inspraakmogelijkheden de komende maanden op verschillende manieren aan. Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan de berichtgeving in de gaten, onder andere via deze website en de digitale nieuwsbrief.

Onderliggende pagina's