Smart mobility: aanpak PPA-proef Zaandam klaar voor gebruik

Nieuwsbericht

Smart mobility: aanpak PPA-proef Zaandam klaar voor gebruik

Gepubliceerd op: 06 juni 2017- Laatste update: 06 juni 2017 13:49 uur

In Nederland krijgen we ruim baan om smart mobility te beproeven in de praktijk. We maken daarbij gebruik van uiteenlopende testfaciliteiten. En dat werpt zijn vruchten af. Hoe? Hans Kramer van de Praktijkproef Amsterdam vertelt over de proef in Zaandam.

Omgevingsmanager Hans Kramer: ‘De Thorbeckeweg in Zaandam is één van de drukste knelpunten in het Noord-Hollandse provinciale en stedelijke wegennet. Goede plek om te testen of het verkeer ook op deze wegen beter doorrijdt met een proactieve, geautomatiseerde en netwerkbrede verkeersmanagementaanpak. Tijdens de proef werd in de provinciale verkeerscentrale de drukte gemeten via een radarsysteem bij de verkeerslichten en toeritdoseerinstallaties. Op de Thorbeckeweg zelf, op de A8 en op de aansluitende Zaanse wegen. Bij drukte werden de verkeerslichten en TDI’s automatisch bijgestuurd. Ook de (verwachte) brugopeningen werden daarbij meegenomen.’

Kortere reistijd in de spits

‘Uit de proef blijkt dat het verkeer inderdaad beter kon doorrijden; het leverde een 4% kortere reistijd in de spits op. Ook blijkt dat deze aanpak prima kan worden ingezet bij andere drukke verkeerssituaties in Nederland. Dit gebeurt al in onder andere Utrecht (Goylaan) en Rotterdam (Maastunnelroute). De benodigde investeringen zijn in 1,5 jaar terugverdiend.’ Bekijk de volledige testresultaten op de website Praktijkproef Amsterdam.

Smart mobility bij Rijkswaterstaat

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, zet Rijkswaterstaat kennis, relaties, data, ervaring en landelijk wegennet in om smart mobility verder te brengen. Zo zorgen we ervoor dat smart mobility eraan bijdraagt dat we veiliger, vlotter en comfortabeler van A naar B kunnen reizen, met minder belasting voor het milieu. 

Dit artikel is onderdeel van de Smart Mobility Stories #5. Op de website van de Innovatiecentrale vindt u meer informatie over Smart Mobility Stories.

Onderliggende pagina's