Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer-Azelo ter inzage

Nieuwsbericht

Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer-Azelo ter inzage

Gepubliceerd op: 23 juni 2017- Laatste update: 23 juni 2017 09:09 uur

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en het Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer-Azelo ondertekend.

De A1 wordt verbreed met extra rijbanen waardoor het verkeer sneller zal doorstromen. De documenten liggen vanaf vrijdag 30 juni tot en met donderdag 10 augustus ter inzage. Een ieder kan dan zijn zienswijze geven. Rijkswaterstaat organiseert 6 inloopavonden om vragen te beantwoorden.

Samenwerken aan de A1 Apeldoorn-Azelo

Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio aan het uitbreiden van de capaciteit van de A1 Apeldoorn-Azelo. Hierdoor stroomt het verkeer veiliger en sneller door. Zo stimuleren we de economische ontwikkeling van de regio. Met voor- en cofinanciering wordt de 1e fase al tussen 2018 en 2020 uitgevoerd. Het project kost ruim € 400 miljoen, waarvan de regio ruim € 100 miljoen financiert.

Belangrijke transportas

De A1 is een drukke transportas en vormt een belangrijke verbinding tussen de economische gebieden binnen en buiten Nederland. Een goede doorstroming op deze route is daarom van groot belang. Rijkswaterstaat gaat in 2 fasen de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen verbreden:

 • Tussen 2018-2020 wordt het tracé tussen Twello en Deventer verbreed naar 2x4 rijstroken.
 • Tussen 2018 en 2020 wordt het tracé tussen Deventer-Oost en Rijssen verbreed naar 2x3 rijstroken.
 • Tussen 2024 en 2028 wordt het tracé tussen Apeldoorn en Twello verbreed naar 2x4 rijstroken.
 • Tussen 2024 en 2028 wordt het tracé tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo verbreed naar 2x3 rijstroken.

Rijkswaterstaat en een aantal regionale partijen pakken de gelegenheid aan om in dit gebied de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren. Zo passen we onder andere energiezuinige ledverlichting toe en herstellen we waardevolle landschapselementen.

Informatie en zienswijzeprocedure

Het ontwerptracébesluit inclusief alle bijlagen en het ontwerpsaneringsbesluit is digitaal te vinden op Platform Participatie. Een ieder kan de documenten vanaf vrijdag 30 juni tot en met donderdag 10 augustus inzien op de volgende locaties:

 • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem
 • Provinciehuis Gelderland, Eusebiusplein 1a in Arnhem
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle
 • Stadhuis Gemeente Almelo, Haven Zuidzijde 30 in Almelo
 • Stadhuis Gemeente Apeldoorn, Marktplein 1 in Apeldoorn
 • Stadhuis Gemeente Deventer, Grote Kerkhof 1 in Deventer
 • Gemeentehuis Borne, Rheineplein 1 in Borne
 • Gemeentehuis Hof van Twente, De Hofte 7 in Goor
 • Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 in Lochem
 • Gemeentehuis Rijssen-Holten, Schild 1 in Rijssen
 • Gemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello
 • Gemeentehuis Wierden, Pouliestraat 3 in Wierden

Een ieder kan vanaf vrijdag 30 juni tot en met donderdag 10 augustus schriftelijk, mondeling of via internet reageren.

Inloopbijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert 6 inloopbijeenkomsten. Er is geen plenair programma. Inlopen kan tussen 17.00 en 21.00 uur. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Op 27 en 29 juni kan geen zienswijze worden ingediend, omdat de terinzagelegging dan nog niet is gestart. Die bijeenkomsten zijn ook niet opgenomen in de kennisgevingsadvertentie in de Staatscourant. Op de andere 4 bijeenkomsten, die wel vermeld staan in de Staatscourant, is het wel mogelijk een zienswijze in te dienen:

 • Dinsdag 27 juni: wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn (geen zienswijze indienen)
 • Donderdag 29 juni: 't Hof van Colmschate, Holterweg 104, Colmschate (geen zienswijze indienen)
 • Woensdag 5 juli: De Poppe, Holterweg 23, Markelo (wel zienswijze indienen)
 • Donderdag 6 juli: gemeentehuis Voorst, H.W. Lordensweg 17, Twello (wel zienswijze indienen)
 • Maandag 31 juli: 't Hof van Colmschate, Holterweg 104, Colmschate (wel zienswijze indienen)
 • Dinsdag 1 augustus: restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55, Klarenbeek (wel zienswijze indienen)

Onderliggende pagina's