Een steiger minder voor overnachtingshaven Giesbeek

Nieuwsbericht

Een steiger minder voor overnachtingshaven Giesbeek

Gepubliceerd op: 27 juni 2017- Laatste update: 27 juni 2017 16:44 uur

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek.

De haven werd oorspronkelijk berekend op 4 steigers, omdat werd verwacht dat er meer schepen over de IJssel zouden varen. In de toekomst zullen echter grotere schepen varen, die meer gewicht kunnen vervoeren waardoor minder schepen over de IJssel varen. Hierdoor zijn minder ligplaatsen nodig en kan worden volstaan met 3 steigers. 

De omvang van de overnachtingshaven, het aantal ligplaatsen, is berekend op basis van de lange termijn groeiscenario’s en trends uit 2006. Toen werd nog uitgegaan van meer schepen die over de IJssel zouden varen. Recent zijn deze groeiscenario’s naar beneden bijgesteld. De scenario’s kennen voor de IJssel een lagere economische groei. In de toekomst zullen over de IJssel schepen varen, die meer gewicht kunnen vervoeren waardoor er minder schepen nodig zijn. Hierdoor zijn minder ligplaatsen nodig en kan worden volstaan met 3 steigers.

Hoe nu verder?

In de komende maanden verwerkt Rijkswaterstaat deze wijziging in de plannen, onderzoeken en ontwerpen. De wijziging heeft geen invloed op de beoogde voorkeurslocatie bij de westlob van de Valeplas. Wel verschuift de verwachte ingebruikname van 2021 naar 2022. Als alle documenten zijn aangepast worden de procedures voorbereid voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van de vergunningen. Tijdens een nog te plannen informatiemarkt ontvangen belanghebbenden informatie hierover. Dit alles gebeurt in goede samenwerking met de gemeente Zevenaar.

Overnachtingshaven Giesbeek

Rijkswaterstaat wil de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren. Een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek moet een plek bieden voor de binnenvaart om uit te rusten, zodat zij veilig hun reis kunnen voortzetten. De verwachte ingebruikname is in 2022.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek of bel met de (gratis) landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.30 uur).

Onderliggende pagina's