Aandacht voor natuur, dieren en de landschappelijke inpassing van de verbrede A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide

Nieuwsbericht

Aandacht voor natuur, dieren en de landschappelijke inpassing van de verbrede A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide

Gepubliceerd op: 19 juni 2017- Laatste update: 19 juni 2017 16:39 uur

Bij een wegverbreding denk je aan asfalt, niet meteen aan groen en beestjes. Toch is er bij de structurele verbreding van de A2 ruime aandacht voor de landschappelijke inpassing en omliggende natuur. De verbreding biedt dé kans om de weg in het landschap ‘in te passen’ en dieren in de toekomst makkelijk en veilig over te laten steken. Jos Huisman, adviseur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, vertelt over de aanpak.

Toen de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide in de jaren ’60 van de vorige eeuw aangelegd werd, was er bijna geen aandacht voor natuur en dieren. Dat is nu wel anders. Huisman: ‘Tegenwoordig is er veel regelgeving voor de bescherming van dieren en planten, waar we rekening mee moeten houden. Tevens laten we de weg en andere voorzieningen – zoals geluidsschermen – zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande omgeving.’

Landschappelijke inpassing van de weg

Voor de inpassing van de weg komt aan beide kanten, waar dat mogelijk is, een strook van ongeveer 15 m. Huisman: ‘Dat noemen we de ‘Parkway’. Daarmee zorgen we dat de snelweg aansluit bij het omliggende landschap. Langs delen van de A2 richten we die Parkway in op een meer open manier, bijvoorbeeld door gras te zaaien of door boomgroepjes te planten. Op andere plekken – zoals bij geluidsschermen – zorgen we juist voor meer begroeiing door bomen en struiken dicht op elkaar te planten.’ Daarvoor wordt een landschapsplan opgesteld. De concrete uitwerking daarvan is dit najaar te bekijken in het OTB/MER.’

Veilige oversteek voor dieren

Op dit moment vormt de A2 een grote hindernis voor dieren. Als zij van de ene kant van de snelweg naar de andere kant willen, is dat bijna niet te doen. Huisman: ‘Er zijn nu vrijwel geen voorzieningen voor dieren om veilig aan de andere kant van de weg te komen. Egels, marters, reeën, dassen, kikkers. Allemaal willen ze wel eens de oversteek wagen. Na de realisatie van de verbreding kan dat makkelijk en veilig via diverse, speciale dierentunnels die we daarvoor aanleggen. In de berm van de weg komen speciale hekken, die dieren naar de onderdoorgangen leiden. Ook komen er zogenaamde ecoduikers voor dieren die in of bij het water leven en die naar de andere kant van de weg willen.’

Samenwerken voor natuur

De verbreding grijpt in op de natuur. ‘De weg komt straks te liggen op plekken waar nu natuur is, dat is niet te voorkomen’, vertelt Huisman. ‘Daarom vindt compensatie plaats. Voor alle natuur die we weghalen, brengen we meer natuur terug dan er was. Dat is zo geregeld in de wet. Rijkswaterstaat werkt graag met allerlei partijen samen op natuurgebied. Denk aan de natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Stichting Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Stichting IKL. En ook met de Limburgse Milieufederatie en natuurorganisaties zoals IVN-afdelingen gaan we graag in gesprek. Zij kennen de situaties ter plekke heel goed. Van die kennis willen en kunnen we heel goed gebruik maken. Samen bekijken we hoe we de wegverbreding zo goed mogelijk kunnen inpassen in de bestaande omgeving en hoe we de nadelige gevolgen ervan voor de natuur kunnen beperken, verzachten of compenseren.’

Onderliggende pagina's