Waterschap Rivierenland bereidt zich voor op verbreding A27

Nieuwsbericht

Waterschap Rivierenland bereidt zich voor op verbreding A27

Gepubliceerd op: 18 mei 2017- Laatste update: 18 mei 2017 14:56 uur

Niet alleen Rijkswaterstaat houdt zich bezig met de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Ook voor Waterschap Rivierenland is de verbreding een project waar veel bij komt kijken. Jeroen van Wezel is hier namens het waterschap druk mee bezig.

Als coördinator voor de verbreding van de A27 is Jeroen van Wezel bij Waterschap Rivierenland een spin in het web. ‘Uit eerdere infrastructurele projecten in ons werkgebied is gebleken dat het verstandig is om hier tijdig op te anticiperen om verrassingen achteraf te voorkomen. Door samen met Rijkswaterstaat op te trekken, kunnen we projecten die bij ons op stapel staan ook nog eens slim combineren met de plannen van Rijkswaterstaat. Binnen het waterschap zijn 30 collega’s betrokken bij de voorbereiding van de verbreding van de A27.’

Vitaal belang

Een groot deel van het te verbreden traject van de A27 ligt in het werkgebied van Waterschap Rivierenland. ‘De 3 bruggen die worden vervangen – de Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug – kruisen bijvoorbeeld onze dijken onder die bruggen. Die waterkeringen zijn voor ons als waterschap van vitaal belang. Bovendien is de kans zeer reëel dat wij die dijken in de toekomst willen verhogen. Het is dan ook belangrijk hierover nu in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat.’ Een andere kwestie waar het waterschap mee te maken krijgt, zijn de persleidingen waar rioolwater door wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallaties. ‘Die leidingen gaan op diverse plekken onder de A27 door. Omdat we plannen hebben om de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Sleeuwijk uit te breiden en andere installaties te sluiten, moeten we een aantal van die persleidingen verleggen. Als we dit goed afstemmen, hoeven we geen dubbel werk te doen.’

Waterafvoer

Ook over de waterhuishouding wil het waterschap graag het gesprek aangaan. ‘Een wegverbreding heeft altijd gevolgen voor de afvoer van regenwater’, stelt Van Wezel. ‘Omdat er nieuw asfalt wordt aangelegd, kan het water op die plekken niet meer gemakkelijk de bodem in. Als waterschap moeten we dus alert zijn op maatregelen om de waterafvoer op peil te houden. Bijvoorbeeld door aan Rijkswaterstaat te vragen om sloten te laten verleggen of meer afvoercapaciteit te creëren.’ Daarbij houdt het waterschap ook de toekomstige klimaatverandering in het oog. ‘We krijgen steeds vaker te maken met hele forse regenbuien, die ertoe kunnen leiden dat sloten buiten hun oevers treden. Door sloten die we vanwege de verbreding toch al moeten aanpakken ook meteen klimaatbestendig te maken, slaan we 2 vliegen in 1 klap.’

Wegennet

Waterschap Rivierenland is ook een van de regionale wegbeheerders. ‘We hebben een aantal wegen in beheer die aansluiten op de A27. Voor ons is het dus belangrijk dat de verbreding van de snelweg geen negatieve effecten heeft op die wegen; dat het verkeer daar bijvoorbeeld niet vast komt te staan of juist extra sluipverkeer veroorzaakt. Daarnaast zijn er bij Gorinchem plannen voor een nieuwe afslag van de A27 om het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Gorinchem-Noord te ontsluiten. Die afslag zou dan aansluiten op ons wegennet en dat moet natuurlijk netjes worden ingepast.’

Belangen

Genoeg kwesties dus waar de belangen van Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en andere overheden samenkomen. Werk aan de winkel voor Van Wezel en zijn collega’s. ‘Ons doel is dat het water- en wegensysteem van Waterschap Rivierenland tijdens de werkzaamheden aan de verbreding én daarna blijft functioneren. Als de aannemer straks een sloot moet dempen, willen wij daar tijdig van op de hoogte zijn, zodat we maatregelen kunnen nemen om eventuele wateroverlast te voorkomen.’ Van Wezel is tevreden over de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap ‘We worden steeds tijdig bij de plannen betrokken. De lijnen zijn kort en de communicatie verloopt goed.’

Onderliggende pagina's