Vervanging bruggen traject A27 Houten-Hooipolder heeft grote impact

Nieuwsbericht

Vervanging bruggen traject A27 Houten - Hooipolder heeft grote impact

Gepubliceerd op: 18 mei 2017- Laatste update: 18 mei 2017 14:59 uur

Het besluit van minister Schultz van Haegen om 3 bruggen op het traject A27 Houten - Hooipolder volledig te vervangen, heeft grote gevolgen voor de geplande werkzaamheden aan dit traject. Planstudiemanager Frank Fieman vertelt hoe Rijkswaterstaat hiermee omgaat.

In februari 2017 besloot de minister tot volledige vervanging in plaats van renovatie van de Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug. Dit is op de langere termijn goedkoper en geeft een betere garantie op een vlotte doorstroming van het verkeer. Bovendien kunnen de nieuwe bruggen minder geluidsbelastend zijn voor de omgeving.

Planning

De reacties op het besluit zijn op zich positief, vertelt planstudiemanager Frank Fieman. ‘De betrokken overheden vinden het een verstandig besluit van de minister en zijn blij dat er nieuwe bruggen komen. Tegelijkertijd vinden ze het jammer dat de werkzaamheden hierdoor vertraging oplopen. Die teleurstelling is begrijpelijk. Het besluit om nieuwe bruggen te bouwen in plaats van de oude te renoveren, heeft nu eenmaal impact op alles wat we gaan doen. Een deel van het ontwerp moet opnieuw en daardoor ook de effectbepalingen zoals op geluid en op de fysieke ruimte die nodig is om de weg te kunnen maken. Dat kost tijd. Het tracébesluit, dat eind dit jaar gepland stond, ligt er nu waarschijnlijk eind 2018.’

Oplossingen bijstellen

Met het uitstel van het tracébesluit komt er ook later antwoord van Rijkswaterstaat op de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerptracébesluit. ‘Nu de bruggen niet worden opgeknapt maar volledig vervangen, moeten we goed kijken wat nog actueel is en wat achterhaald. Bij de Keizersveerbrug bijvoorbeeld waren er zienswijzen over het ruimtebeslag aan de zuidzijde en de wens voor een tweerichtingsfietspad. De oplossing die we hiervoor hadden ontwikkeld, is nu niet meer relevant, omdat het ontwerp door de nieuwe bruggen anders wordt. Hiervoor moeten we dus een nieuwe oplossing zoeken.’ Fieman wijst erop dat de pagina A27: verbreding traject Houten-Hooipolder ook is aangepast naar aanleiding van het besluit van de minister. ‘We hebben onder meer de veelgestelde vragen geactualiseerd.’

Snel verder

Fieman geeft aan dat Rijkswaterstaat het belangrijk vindt snel verder te kunnen met het project. ‘We zijn samen met het ingenieursbureau Flow27 de gevolgen voor het tracébesluit in kaart aan het brengen en willen snel tot een nieuw (deel)ontwerp komen. Op 12 en 13 april hebben we een werkconferentie gehouden waarvoor betrokken gemeenten en waterschappen input hebben aangeleverd. Zij hebben ons laten weten wat hun zorgen en aandachtspunten zijn, zodat we hiermee rekening kunnen houden in onze opdracht en plannen. De werkconferentie heeft ons op hoofdlijnen de meest waarschijnlijke oplossing opgeleverd voor de nieuwe bruggen en de ligging van de weg. De consequenties hiervan moeten nader bestudeerd worden. Deze hoofdlijnen gaan we, waar nodig in afstemming met de betrokken partners, nu verder uitwerken.’

Onderliggende pagina's