Nu al anticiperen op verkeershinder tijdens verbreding A27

Nieuwsbericht

Nu al anticiperen op verkeershinder tijdens verbreding A27

Gepubliceerd op: 18 mei 2017- Laatste update: 18 mei 2017 14:57 uur

Het duurt nog even voor de werkzaamheden aan de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder van start gaan, toch is Rijkswaterstaat nu al bezig met het in kaart brengen van mogelijke hinder als gevolg van het werk. Michael Blatter, adviseur omgeving: ‘We willen nu al weten hoeveel hinder we mogelijk gaan veroorzaken, zodat we hier tijdig op kunnen anticiperen.’

Hoeveel hinder ontstaat er tijdens de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder en hoe houden we deze beheersbaar? Met die vragen houdt Michael Blatter, adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat, zich bezig. Daarbij werkt hij van grof naar fijn. ‘We proberen eerst een globale indruk te krijgen van de problemen en knelpunten die op de A27 ontstaan als we gaan bouwen. Want dat is uiteindelijk de bron van de extra hinder. De uitkomsten bespreken we met alle betrokken wegbeheerders. Zo krijgen we in beeld wat dit voor hen betekent en bekijken we samen hoe we de hinder zo veel mogelijk kunnen beperken.’

Prognosemodel

Het eerste onderzoek is afgerond. ‘We hebben de huidige situatie op de weg in kaart gebracht’, vertelt Blatter. ‘Hoeveel voertuigen rijden er op de A27 tussen Houten en Hooipolder? Daarna hebben we berekend hoe dit eruit ziet rond de tijd dat we met de eerste werkzaamheden beginnen. Op dit prognosemodel zijn vervolgens de verschillende verkeersmaatregelen losgelaten die we kunnen nemen bij verbredingswerkzaamheden. Te denken valt aan versmalde rijstroken en een verlaging van de maximumsnelheid naar 90 km/h.’ Het onderzoek laat zien dat de werkzaamheden zeker tot hinder leiden, maar niet direct tot een verkeersinfarct. ‘Op de punten waar het nu ook al druk is, zal het door de werkzaamheden nog drukker worden. En daar waar de werkzaamheden zich clusteren, leiden ze tot extra reistijd. Dit is bijvoorbeeld het geval rondom Gorinchem en Raamsdonksveer, waar we te maken hebben met bruggen die vervangen moeten worden in combinatie met een aantal op- en afritten in de buurt.’

Passende maatregelen

Met de resultaten gaat Rijkswaterstaat de komende tijd in gesprek met de andere wegbeheerders in en rondom het projectgebied – zoals gemeenten, provincies en waterschappen – en met belangenorganisaties voor verkeer en vervoer. ‘Wat betekenen de uitkomsten voor hen? Welke knelpunten verwachten zij? En wat moeten we als Rijkswaterstaat aan eisen meenemen bij het plannen van de werkzaamheden? Geeft een wegbeheerder aan dat hulpdiensten altijd over een bepaalde weg moeten kunnen, dan kan die weg niet zomaar tijdelijk worden afgesloten. Door dit vroegtijdig in kaart te brengen, kunnen we hier passende maatregelen voor bedenken.’

Mobiliteitsmanagement

Rijkswaterstaat wil over voldoende informatie beschikken om de omgeving, in het bijzonder de (vaar)weggebruikers, goed te informeren. ‘We kunnen niet voorkomen dat er extra hinder ontstaat, maar we willen er alles aan doen om deze beheersbaar en acceptabel te houden. Door mobiliteitsmanagement proberen we te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd – bijvoorbeeld in de spits – de weg op gaat, waardoor er tijdens de verbredingswerkzaamheden grote opstoppingen ontstaan. Bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren het openbaar vervoer te nemen of een andere route te kiezen. Een andere optie is om met grote werkgevers in de regio afspraken te maken over een iets andere indeling van de werktijden om zo piekmomenten op de A27 te verminderen.’

Hulpdiensten

Ook gaat Blatter nog in gesprek met de hulpdiensten in de regio. ‘Er ligt een aantal ziekenhuizen in de regio waarvoor de snelweg een belangrijke calamiteitenroute is. Het is zaak dat de A27 goed bereikbaar blijft bij ongevallen op en rondom de weg. We moeten tijdens de werkzaamheden de veiligheid en bereikbaarheid van de hulpdiensten kunnen waarborgen. Stel dat we op een gegeven moment een vluchtstrook moeten afsluiten in verband met werkzaamheden, hoe garanderen we dan dat ambulance, politie of brandweer bij file nog door kan rijden?’

Scheepvaart

Tot slot wil Blatter vermelden dat de scheepvaart niet wordt vergeten. ‘We hebben in het projectgebied te maken met 3 druk bevaren rivieren en een kanaal. Als we nieuwe bruggen gaan bouwen en oude bruggen moeten slopen, kan dit gevolgen hebben voor de scheepvaart. Te denken valt aan een beperking van de doorvaarthoogte of -breedte, omdat niet de hele vaargeul beschikbaar is. Ook voor de scheepvaart willen we de hinder tijdens de werkzaamheden beperken. Dit vraagt echter om een andere aanpak dan de snelweg, omdat het om een heel ander soort verkeersstroom gaat. Hiervoor zijn we in gesprek met de vaarwegbeheerders en belangenvereniging Schuttevaer.’

Onderliggende pagina's