Jaarbericht KRW 'Naar een betere ecologische waterkwaliteit' verschenen

Nieuwsbericht

Jaarbericht KRW 'Naar een betere ecologische waterkwaliteit' verschenen

Gepubliceerd op: 19 mei 2017- Laatste update: 19 mei 2017 09:16 uur

Geulen in rivieren, natuurvriendelijke oevers, drassige gebieden, bodemsanering, vispassages, onderzoek. Rijkswaterstaat voerde afgelopen jaren vele maatregelen uit om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en gaat daar de komende jaren ook mee door. Maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? In het jaarbericht KRW 2016 vertellen we er meer over en zetten we 8 projecten in de etalage zoals de riviernatuurprojecten langs de Maas: Nederlands kleine, grote rivier en de snelweg voor trekvissen: het Noordzeekanaal.

In het Jaarbericht KRW (PDF, 9,65 MB) vertellen we ook over het herstel van leefgebied voor vissen en vogels in Ketelmeer en Zwarte meer en we leggen uit waarom we dode bomen ‘rivierhout’ op tientallen plekken in Nederland in de rivier plaatsen zodat ze als een magneet nieuw leven aantrekken.

Belang van water

Gezond water is van levensbelang als bron van leven voor mens en natuur. Voor mensen gebruiken we het water als drinkwater, voor recreatie, scheepvaart, landbouw en proceswater voor de industrie. Voor planten en dieren die in het water leven, is het de natuurlijke omgeving waarin het ecosysteem een balans moet zien te vinden. De ondergrond van water, bodem en chemische stoffen bepalen de ecologische waterkwaliteit en zorgen ervoor dat mens en natuur overal in Nederland op deze manier van ons water gebruik kan maken. 

Water is overal in ons land. Er komt drinkwater uit de kraan, je kunt vissen in de vijver en in de zomer neem je een frisse duik in een meer. Gelukkig is ons water schoon. Maar dat gaat niet vanzelf. Waar blijft eigenlijk het water dat jij door de wc spoelt? En hoe zorgen we ervoor dat ook vissen en planten schoon water hebben om in te leven? Dat ontdek je tijdens de Week van Ons Water.

Meer informatie

Meer informatie over waterkwaliteit leest u op de pagina Kaderrichtlijn Water en de website Ons Water.

Onderliggende pagina's