Werkzaamheden vaarroute Maas bij Venlo van start

Nieuwsbericht

Werkzaamheden vaarroute Maas bij Venlo van start

Gepubliceerd op: 18 april 2017- Laatste update: 18 april 2017 16:29 uur

De vaargeul van de Maas bij Venlo wordt op diepte gebracht en verbreed zodat grotere schepen elkaar onbelemmerd kunnen kruisen of passeren. De werkzaamheden starten in mei, de volledige opdracht is eind 2018 afgerond.

Rijkswaterstaat heeft aannemer De Vries & van de Wiel geselecteerd voor de uitvoering. De aannemer streeft ernaar om eind dit jaar het merendeel van de werkzaamheden buiten gereed te hebben. Voor omwonenden en geïnteresseerden worden op 1 en 2 mei informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het detectieonderzoek naar explosieven is al in februari gestart en inmiddels afgerond. In mei worden verdachte locaties benaderd en veilig gemaakt zodat in juni de daadwerkelijke graafwerkzaamheden kunnen starten.

Aanleiding

De Maas ter hoogte van Venlo behoort tot de Maasroute, een hoofdvaarweg in Europa. Door het traject bij Venlo te verbreden en ondieptes weg te halen maken we de hele Maasroute – van Maastricht tot Weurt - geschikt voor grotere binnenvaartschepen, zodat deze route volwaardig deel uitmaakt van het internationale vaarwegennet. Een modernere Maasroute is gunstig voor het milieu. Met meer transport per schip, groeit het meer vervuilende wegtransport minder hard.

De Maas ter hoogte van Venlo is het laatste gedeelte van de Maasroute dat nog niet geschikt is voor schepen van een klasse Vb; de zogenoemde tweebaksduwvaart. Dat zijn schepen van 190 m lang, 11,40 m breed en een maximale diepgang van 3,50 m. Deze schepen kunnen vanwege hun afmetingen op dit moment alleen maar in het midden van de vaarweg varen en elkaar daardoor op dit gedeelte niet passeren.

Werkzaamheden

De vaargeul loopt in het midden van de Maas. Deze vaargeul verbreden we van 40 meter naar 66,6 m en we zorgen ervoor dat het hele traject 4,90 m diep is. De Maas zelf is veel breder. We blijven ruim binnen de grenzen van de Maas en vergraven geen oevers.

Locatie

Het deel dat we verruimen is circa 7 km lang en loopt van de stuw in Belfeld tot aan Ubroek. De werkzaamheden vinden plaats op het traject dat deels door het centrum van Venlo gaat en de A73/A74, de stadsbrug en de spoorbrug kruist.

Hinder

Omdat de werkzaamheden voornamelijk vanaf het water worden uitgevoerd, worden wegen en fietspaden niet afgezet. Verkeershinder als gevolg van de werkzaamheden is daarom niet te verwachten. Voor de werkzaamheden is ook geen geplande stremming van het wegverkeer op de bruggen noodzakelijk. Afhankelijk van de mogelijke vindplaats(en) van niet-gesprongen explosieven kan alsnog een tijdelijke stremming van het verkeer nodig zijn. De veiligheid van omwonenden en weggebruikers gaat boven alles.

Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

In en rond Venlo worden regelmatig explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Uit onderzoek blijkt dat op de bodem van de vaarweg ook zulke conventionele explosieven (CE) aanwezig zijn. Uiteraard houden we hier rekening mee en gaan zowel Rijkswaterstaat als de aannemer hier zorgvuldig mee om. Hiervoor is ook een Projectplan CE opgesteld dat onlangs goedgekeurd is door gemeenten Venlo en Peel en Maas.

De aannemer heeft dan ook voorafgaand aan de graafwerkzaamheden eerst onderzoek en detectie gedaan en mogelijk verdacht materiaal in kaart gebracht. Die locaties worden geïnterpreteerd door een deskundige en vervolgens benaderd en veilig gemaakt. Bij grote verdachte objecten wordt eerst een duiker ingezet.

De grond die op het object ligt wordt weggezogen. Is het inderdaad een gevaarlijk explosief, dan zal meteen de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) ingeschakeld worden. Vanzelfsprekend zetten we dan eerst de omgeving af. Vervolgens verwijdert de EODD de ontsteking en verplaatst het explosief naar een locatie waar het veilig tot ontploffing wordt gebracht. Tijdens het detectieonderzoek naar conventionele explosieven zagen we ook enkele locaties waar we aan de vorm niet konden duiden wat het is. Eind april zal een archeoloog eerst deze locaties bekijken, voordat we starten met baggeren.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat, aannemer en gemeente organiseren twee informatiebijeenkomsten voorafgaand aan de start van het project Maas: verruiming vaarweg traject Venlo. Omwonenden worden ook op de hoogte gehouden via bewonersbrieven en door aanvullende informatie verstrekt door de gemeente.

  • Maandag 1 mei, Zaelke Ariënstraat 21 5931 HM Tegelen. Aanvang: 19.00 uur; einde: 20.30 uur.
  • Dinsdag 2 mei, Stadskantoor Venlo Hanzeplaats 1 5912 AT Venlo. Aanvang: 19.00 uur; einde: 20.30 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800- 8002 (gratis) of ga naar de projectpagina Groot Onderhoud Vaarwegen.

Onderliggende pagina's