Volgende stap in Verkenning Amsterdam-Hoorn

Nieuwsbericht

Volgende stap in Verkenning Amsterdam-Hoorn

Gepubliceerd op: 24 april 2017- Laatste update: 24 april 2017 11:49 uur

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. Om in de toekomst de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren, is in 2015 gestart met een MIRT-verkenning naar mogelijke maatregelen. In het proces is een volgende stap gezet met de selectie van kansrijke maatregelen die verder worden onderzocht.

Na het besluit in 2015 van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu, is een groot aantal maatregelen uitgewerkt en beoordeeld op de effecten op verkeer, milieu en kosten. Daarnaast hebben belanghebbenden via participatiesessies kunnen reageren en adviseren. Op 20 april 2017 is vastgesteld welke maatregelen verder gaan naar de volgende fase van de verkenning. Deze maatregelen zijn geclusterd in verschillende maatregelpakketten. Deze maatregelpakketten variëren van investeringen in de fiets, het openbaar vervoer, gedragsverandering tot en met het investeren in het hoofdwegennet en onderliggend wegennet. Bij het openbaar vervoer gaat het onder meer over het vaker en meer laten rijden van treinen, voor de fiets om het realiseren van fietssnelwegen en voor de wegen aan het ombouwen van knooppunt Zaandam, het verbreden van de A8 en delen van de A7 bij Purmerend en Hoorn. 

De combinaties van maatregelen worden in de zomer van 2017 verder beoordeeld en getoetst aan de bijdrage die zij leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarnaast zijn duurzaamheid en een goede inpassing van de maatregelen ook van groot belang in deze toetsing. Het bestuur van de samenwerkende overheden besluit vervolgens welke maatregelen worden uitgewerkt in een Structuurvisie/PlanMER, waarbij in het PlanMER nader wordt ingegaan op de milieueffecten.

Informatiebijeenkomsten en participatie

Er worden een aantal informatiebijeenkomsten (inloopmarkt) georganiseerd over het proces (besluitvorming en procedure) en over de inhoud van de maatregelen en de effecten daarvan. 

  • 9 mei van 16.00 tot 21.00 uur: West Friesland/ Hoorn: (Schouwburg en Congrescentrum Het Park, Westerdijk 4, Hoorn) 
  • 10 mei van 16.00 tot 21.00 uur: Purmerend/Waterland: (Fort Resort Beemster, Nekkerweg 24, Zuidoostbeemster) 
  • 11 mei van 16.00 tot 21.00 uur: Zaanstreek: (Gemeentehuis Oostzaan, Kerkbuurt 4, Oostzaan) 

Verder kan er een zienswijze worden ingediend op het voornemen tot het opstellen van een Structuurvisie en het PlanMER. Dit kan van 16 mei tot en met 26 juni 2017.

In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn wordt samengewerkt met de betrokken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Meer informatie over de MIRT-verkenning en uitgevoerde onderzoeken op de website Corridor Amsterdam Hoorn.

Onderliggende pagina's