Smart mobility: betere doorstroming met Floating Car Data

Nieuwsbericht

Smart mobility: betere doorstroming met Floating Car Data

Gepubliceerd op: 13 april 2017- Laatste update: 13 april 2017 10:42 uur

In Nederland rijden zo’n 7 miljoen auto’s rond, die een schat aan informatie met zich meevoeren. Met het project Floating Car Data gebruiken we deze informatie voor de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en het beheer van de infrastructuur.

Steeds meer auto’s hebben een GPS (Global Positioning System)-ontvanger aan boord. Ook zijn er veel automobilisten die gebruikmaken van navigatieapps op hun smartphone. Via het communicatienetwerk kun je GPS-verplaatsingsdata, de zogenoemde Floating Car Data, naar de serviceprovider sturen, die deze vervolgens in bewerkte vorm naar de verkeerscentrale stuurt. Deze GPS-data geeft informatie over onder meer de locatie van een voertuig op een bepaald tijdstip, waarmee trajectreistijden en trajectsnelheden worden bepaald. Marco Schreuder, adviseur bij Rijkswaterstaat en de Innovatiecentrale: ‘In het verleden gebruikten we deze data, bijvoorbeeld maand- of jaardata, vooral voor analyse- en evaluatieonderzoeken. Samen met Be-Mobile kijken we nu vooral naar realtime toepassingen. Bijvoorbeeld voor de filestaartbeveiliging. Dat levert jaarlijks veel op in termen van veiligheid en doorstroming. Filestaartbeveiliging wordt nu nog gevoed met detectielussen in het wegennet, wat het een relatief duur en onderhoudsintensief systeem maakt. Aangezien er steeds meer geavanceerde en slimme auto’s op de weg zullen komen, kunnen we op de lange termijn afscheid nemen van de klassieke filestaartbeveiliging met wegkantsystemen. Voor de korte termijn willen we het systeem vooral efficiënter maken. Enerzijds door het toepassen van een andere inwinbron, zoals Floating Car Data, anderzijds door het flexibeler en toekomstvaster maken van de wegkantsystemen.’

Data voor verkeerssysteem als bloed voor een lichaam

Be-Mobile levert Floating Car Data die verzameld wordt uit rijdende voertuigen, zegt Steven Logghe, Chief Traffic bij Be-Mobile. ‘Daarnaast bepalen we op basis van deze data en met onze algoritmes de precieze locatie van de filestaart en berekenen we de maximale snelheid stroomopwaarts van de filestaart. Rijkswaterstaat kan deze snelheid vervolgens op de dynamische systemen publiceren.’ Het belang van data voor verkeers- en mobiliteitsmanagement is volgens Logghe evident: ‘In een verkeerssysteem is data zoals het bloed in een lichaam: het wordt door het systeem gepompt en houdt het in leven. En zo kunnen afzonderlijke deelsystemen de juiste beslissingen nemen.’

4G LTE en glasvezel

Er worden nog 2 andere methodes onderzocht om aan Floating Car Data te komen. Schreuder: ‘Je kunt Floating Car Data verkrijgen op basis van signaleringsdata van het 4G LTE-netwerk. Iedere telefoon beweegt zich in een netwerk dat verbonden is met een bepaalde zendmast. Zo kan de positie worden bepaald. Dit onderzoeken wij samen met Vodafone/Ericsson/VKA/Mezuro. Verder kijken we naar een techniek (Cisco/Optasense) waarbij we gebruikmaken van glasvezelkabels die zich op een groot deel van ons wegennet bevinden. Glasvezel kan verkeerstrillingen - analoge signalen - opvangen. Rondom deze trilsignalen wordt software geschreven die kan bepalen hoe hard er op de weg wordt gereden.’

Onderzoek

Op dit moment wordt de haalbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid van de verschillende methodes onderzocht. ‘Omstreeks begin 2016 zijn we daar op de A1, de A27 en de A58 mee begonnen’, aldus Schreuder. ‘De onderzoeken moeten in 2017 tot resultaten leiden. Als die goed zijn, kunnen we in 2018 daadwerkelijk met Floating Car Data aan de slag. Alle methodes zijn zodanig opgezet dat alle data direct worden geanonimiseerd. Zo kunnen er geen privacy-problemen ontstaan.’

Smart Mobility

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, zet Rijkswaterstaat kennis, relaties, data, ervaring en landelijk wegennet in om smart mobility verder te brengen. Zo zorgen we ervoor dat smart mobility er aan bijdraagt dat we veiliger, vlotter en comfortabeler van A naar B kunnen reizen, met minder belasting voor het milieu.

Andere projecten

Naast het project Floating Car Data zijn er meerdere projecten waarbij data uit voertuigen wordt omgezet naar bruikbare informatie voor de infrastructuur. Benieuwd naar deze projecten? Lees dan Smart Mobility: informatie uit sensoren met een CAN-lezer en Smart mobility: weginformatie verzamelen met Probe Vehicle Data.

Dit artikel werd gepubliceerd in Smart Mobility Stories#4. Op de website Innovatiecentrale vindt u meer informatie over Smart Mobility Stories.

Onderliggende pagina's