Oproep aan weggebruikers: Geef knelpunten aan op de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken

Nieuwsbericht

Oproep aan weggebruikers: geef knelpunten aan op de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken

Gepubliceerd op: 28 april 2017- Laatste update: 28 april 2017 12:56 uur

In oktober 2016 is het startsein voor de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken gegeven door de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz-Van Haegen. Daarbij is de mening van weggebruikers belangrijk: rijdt u regelmatig over de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken?

Deel uw ervaring en geef de verbetervoorstellen die u ziet door via onze website of tijdens de inloopbijeenkomst op 16 mei in Asten. In de MIRT-Verkenning Leenderheide-Zaarderheiken zoeken we naar oplossingen voor een prettiger, veiliger en beter doorstromende A67. Het doel van de Verkenning is de komende 2 jaar komen tot een pakket met maatregelen voor de gesignaleerde knelpunten. Hiermee voorzien we de minister van informatie om een beslissing te nemen over de volgende stap tot realisatie.

Meedenken

De 1ste stap in deze fase is breed onderzoeken welke knelpunten worden ervaren op de A67 en welke mogelijke oplossingen daarbij passen. Dit onderzoek wordt gedaan in een intensief proces samen met weggebruikers, betrokken overheden, omwonenden, belangenorganisaties, bedrijven en overige stakeholders. We organiseren hiervoor gesprekken, informatiebijeenkomsten en werksessies. Ook maken we gebruik van een online participatieplatform waar weggebruikers op een kaart van de A67 knelpunten en oplossingsrichtingen kunnen aangeven. Alle opmerkingen en suggesties komen direct terecht bij het team dat werkt aan de Verkenning.

Inloopavond

Dinsdag 16 mei vindt tussen 17.00 uur en 20.30 uur de 1ste inloopavond plaats in Asten. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over het proces van de Verkenning en gaan we met aanwezigen in gesprek over de knelpunten en aandachtspunten die men ervaart. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom bij Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten om tijdens deze inloopbijeenkomst om mee te denken in deze fase.

Vervolg MIRT-Verkenning

In de Verkenning worden verkeerskundige analyses gemaakt. Denk hierbij aan onder andere verkeersintensiteiten en filezwaartes. Gezamenlijk met de knelpunten die zijn ingebracht levert dit een goed beeld op van de knelpunten rondom de A67. Vervolgens gaan we samen met de omgeving op zoek naar oplossingsrichtingen.

Er wordt eerst gekeken of Smart Mobility kan bijdragen aan oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrachtwagens die gecoördineerd in groepen rijden, in zogenaamde platoons, of hulp bij in- en uitvoegen voor weggebruikers door communicatie tussen de weg en het voertuig of aan innovatief verkeersmanagement. Daarnaast wordt gekeken naar meer traditionele infrastructurele maatregelen, zoals aanpassing van in- en uitvoegstroken, verbreding et cetera.

SmartwayZ.NL

De A67 is van groot belang voor de (inter)nationale bereikbaarheid en concurrentiepositie van Zuid-Nederland. Ook vervult de weg een belangrijke regionale functie. Daarom is MIRT-Verkenning A67 onderdeel van het Programma SmartwayZ.NL. Dit is een bereikbaarheidsprogramma van Zuid-Nederland waarbinnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven samen werken aan het vlotste, veiligste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

Meer weten?

Kijk op de website van MIRT A67 en op de Facebookpagina A67. U kunt ons ook volgen op Twitter via @OnzeA67. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's