Ondertekening Waterakkoorden en oplevering gerenoveerde gemaal Eefde

Nieuwsbericht

Ondertekening Waterakkoorden en oplevering gerenoveerde gemaal Eefde

Gepubliceerd op: 19 april 2017- Laatste update: 19 april 2017 16:42 uur

Op woensdag 19 april 2017 vieren de provincies Overijssel en Drenthe, de waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat de oplevering van de renovatie van gemaal Eefde. Dit valt samen met de ondertekening van 2 Waterakkoorden uit de regio: Twentekanalen Overijsselse Vecht en Blauwe Knooppunt Rijn en IJssel.

Gemaal Eefde

De Gemalen Eefde horen bij het sluiscomplex in Eefde en regelen de waterhuishouding op het Twentekanaal. Het waterpeil en -beheer zijn van groot belang voor de scheepvaart en voor veel bedrijven in de omgeving van het Twentekanaal. De gemalen zorgen voor het juiste waterpeil door bijvoorbeeld het schutverlies van de Sluis Eefde te compenseren. Groot onderhoud van de gemalen is gezamenlijk gefinancierd en zorgt ervoor dat we het functioneren en de capaciteit in de toekomst kunnen blijven garanderen.

Waterakkoorden

In een waterakkoord worden afspraken gemaakt tussen verschillende overheden over de waterbeheersing in een gebied. Voorbeelden hiervan zijn onder andere wateraan- en afvoer (bij droogte of bij wateroverlast), peilbeheersing en de te nemen maatregelen bij extreme omstandigheden. 

Op 19 april 2017 ondertekenen de provincies Overijssel en Drenthe, de waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat het Waterakkoord Twentekanalen Overijsselse Vecht. Daarnaast tekenen Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat ook het Waterakkoord Blauwe Knooppunt Rijn en IJssel. De waterpartners hebben hierin voor de komende jaren de afspraken vastgelegd over de waterbeheersing, de waterveiligheid, en de waterkwaliteit voor het gebied Twentekanalen en een groot deel van Oost Nederland.

Onderliggende pagina's