Onderhoud tunnels A73: 7-8 april

Nieuwsbericht

Onderhoud tunnels A73: 7-8 april

Gepubliceerd op: 06 april 2017- Laatste update: 06 april 2017 14:33 uur

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de Roertunnel en de tunnel Swalmen (A73). Het volgende onderhoud vindt plaats op vrijdag 7 april vanaf 20.00 uur en duurt tot zaterdag 8 april 06.00 uur.

Tijdens deze werkzaamheden zijn de tunnels gesloten voor al het verkeer en gelden er omleidingen. Rijkswaterstaat verwacht hierbij beperkte hinder. Het doorgaande verkeer wordt tijdens de afsluiting regionaal omgeleid via de N273 (Napoleonsbaan) en lokaal via de N271. De omleidingsroutes worden aangegeven met informatieborden langs de weg. De verkeershinder is naar verwachting beperkt.

Tunnelsluitingen 2017

Net als in 2016 zijn er in 2017 9 sluitingen gepland. De overige onderhoudssluitingen voor de A73-tunnels in 2017 vinden plaats van:

  • Vrijdag 19 mei 20.00 uur tot zaterdag 20 mei 06.00 uur.
  • Vrijdag 23 juni 20.00 uur tot zaterdag 24 juni 06.00 uur.
  • Vrijdag 8 september 20.00 uur tot zaterdag 9 september 06.00 uur.
  • Vrijdag 6 oktober 20.00 uur tot zaterdag 7 oktober 06.00 uur.
  • Vrijdag 17 november 20.00 uur tot zaterdag 18 november 06.00 uur.
  • Vrijdag 15 december 20.00 uur tot zaterdag 16 december 06.00 uur.

Rijkswaterstaat streeft continu naar verbetering op het gebied van veiligheid, doorstroming en beschikbaarheid. Door de opgedane ervaring in het tunnelonderhoud in de afgelopen jaren, is het vanaf 2015 mogelijk om het aantal onderhoudssluitingen terug te brengen van 10 naar 9 per jaar. Minder tunnelsluitingen betekent een hogere beschikbaarheid voor de weggebruiker en een afname van de overlast voor de omgeving.

Meer informatie

Heeft u vragen over werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande Werkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's