Nieuwe kennis en kansen tijdens NKWK-conferentie

Nieuwsbericht

Nieuwe kennis en kansen tijdens NKWK-conferentie

Gepubliceerd op: 28 april 2017- Laatste update: 28 april 2017 09:13 uur

Het bruiste van de ideeën tijdens de 3e conferentie van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), dat mede door Rijkswaterstaat werd georganiseerd. Doel van het programma is het versterken van de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven voor een klimaatbestendige en veilige waterhuishouding.

Zo'n 400 deelnemers bespraken op de conferentie hun ervaringen, praktijkcases en onderzoeksresultaten. Het organiseren van de conferentie is een noodzaak, aldus Roald Laperre, voorzitter van de NKWK-programmaraad. Hij blikte op 2016 terug als het warmste jaar ooit gemeten en waarin klimaatverandering wereldwijd een enorme impact had. Als Nederlands voorbeeld noemde hij de extreme hagelbui op 23 juni 2016, die in een uur tijd voor ‚ā¨ 700 miljoen schade veroorzaakte in het Brabantse Someren en omgeving. 'Er is werk aan de winkel. We hebben de plicht om van dit programma een succes te maken. We hebben een ambitieuze agenda, die past bij een ambitieus land.'

Wind in de zeilen

Het NKWK-motto van het afgelopen jaar was 'van zoeken naar vinden'. En dat is volgens Lapperre gelukt. De 14 onderzoekslijnen van het programma hebben zich vooral gericht op het vinden van samenwerkingsverbanden en budget voor het opzetten en uitvoeren van gezamenlijk onderzoek. Een aantal onderzoekslijnen kregen daarbij extra aandacht van de programmaraad: de Marker Wadden, een Klimaatbestendige Stad, Lumbricus, Water en Voedsel, Kustgenese en het Nationaal Watermodel. Dit heeft geleid tot mooi en stevig onderzoek.

Taskforce Weer en Klimaat

Wetenschappelijk onderzoek, zoals via het NKWK, is essentieel voor het opstellen van de klimaatscenario's. KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven riep de aanwezigen op om mee te denken. 'Wij hebben uw vragen nodig om te weten welk onderzoek we moeten verrichten. Het NKWK is voor ons een buitengewoon belangrijk programma.' Sinds kort maken 3 wetenschappers van het KNMI deel uit van een Taskforce Weer en Klimaat, die zich speciaal richt op klimaatvragen binnen het NKWK. Van der Steenhoven hoopt extreme weersomstandigheden zo sneller te kunnen voorspellen.

Natuurlijke oplossingen

Roeland Alewijn, directeur veiligheid en watergebruik bij Rijkswaterstaat en programmamanager en voorzitter van het coördinatieteam van het NKWK, trad op als dagvoorzitter. Hij sloot de conferentie tevreden af: 'We hebben veel gehoord over de consequenties van klimaatverandering, en we hebben gehoord welke kansen er zijn om hiermee aan de slag te gaan. Met samenwerking, lef en enthousiasme. Woorden als nature based solutions en living labs gonsden door de zaal. Denk aan de ondergrondse opslag van zoet water in Zeeland, waardoor appels goed kunnen groeien.'

Organisatie

De organisatie van de conferentie was in handen van Amsterdam Water Science (UvA en VU-IVM), KNMI, Rijkswaterstaat en staf deltacommissaris, met medewerking van TU Delft, Universiteit Twente en NL Ingenieurs. Bekijk ook het uitgebreide verslag op de website van het NKWK.

Onderliggende pagina's