Nieuw groen langs de N18

Nieuwsbericht

Nieuw groen langs de N18

Gepubliceerd op: 14 april 2017- Laatste update: 14 april 2017 10:03 uur

Voor het werk aan de N18 moet op een aantal locaties groen wijken. Dit komt zo veel mogelijk op dezelfde locatie terug, om het landschap én de leefwereld van plant en dier zo goed mogelijk te herstellen. De eerste herplant heeft inmiddels plaatsgevonden in Haaksbergen.

Daar staan nieuwe bomen langs de parallelweg die loopt van de Kolenbranderweg tot de aansluiting met de Hazenweg. Ook bij Boekelo zijn bij de nieuwe aansluiting van de N18 en de A35 weer bomen en struiken geplant. Begin april gaven 51 schoolkinderen uit Boekelo en Usselo de bewoners aan de Winterhaarweg hun groene uitzicht terug. De 1000 nieuwe struiken en nieuwe bomen zullen er uitgroeien tot een nieuwe buffer tussen hen en de weg.

Groen goed

Groen goed terugbrengen vindt Rijkswaterstaat erg belangrijk. Alleen soorten die van nature voorkomen in het gebied worden herplant. Eikenbomen, lindes en prunus dus, of liguster, kornoelje en de Gelderse roos. Terug te planten groen moet ook de leefwereld van dieren herstellen. Zo zijn nieuwe bomen in de vliegroutes van vleermuizen minimaal 6 m hoog. En zijn struiken en bomen aantrekkelijk voor de in het gebied voorkomende insecten zoals bijen en vlinders.

Onderliggende pagina's