Minder hinder dankzij het gebruik van diepwanden bij bouw nieuwe zeesluis IJmuiden

Nieuwsbericht

Minder hinder dankzij het gebruik van diepwanden bij bouw nieuwe zeesluis IJmuiden

Gepubliceerd op: 11 april 2017- Laatste update: 11 april 2017 09:27 uur

De wanden van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden bestaan straks uit combiwanden en diepwanden. Het gebruik van diepwanden is niet heel gangbaar en daarom best bijzonder. Daan de Clippelaar, werkvoorbereider funderingswerk bij aannemersconsortium OpenIJ, geeft tekst en uitleg.

Bij de meeste grote infrastructurele werken wordt gebruikgemaakt van stalen combi- en damwanden: grote elementen die de grond in worden getrild en daarmee als grondkering of fundering dienen. Het aanbrengen van dit soort wanden levert echter de nodige overlast op. ‘Voor het intrillen is zwaar materiaal, waaronder een enorm trilblok, nodig’, legt Daan de Clippelaar uit. ‘Gevolg is dat er trillings- en geluidsoverlast ontstaat. Bovendien kunnen die trillingen ervoor zorgen dat de grond inklinkt.’

Trillingen

Het inklinken van de grond is meestal geen probleem, maar bij de bouw van de nieuwe zeesluis zou dit grote gevolgen kunnen hebben. Dat komt doordat de nieuwe zeesluis tussen de bestaande Middensluis en de Noordersluis wordt gebouwd. ‘Het gebruik van combiwanden levert – als gevolg van de hiermee gepaard gaande trillingen – de nodige risico’s op’, stelt De Clippelaar. ‘Denk aan scheurvorming in de constructie van de bestaande sluis of afschuivingen van dijklichamen.’ Toch zullen er bij de nieuwe zeesluis wanden moeten komen die grote hoeveelheden grond en water moeten kunnen keren. Daarom heeft OpenIJ gekozen voor het toepassen van zowel combi- als diepwanden. ‘Het gebruik van diepwanden is minder gangbaar, maar wel de beste optie. Dat komt omdat bij het plaatsen van een diepwand geen trillingen vrijkomen. Ook is er nauwelijks geluidsoverlast.’

Sleuf uitgraven

OpenIJ gebruikt diepwanden voor de wanden van de sluiskolk, de fuikwand en noordelijke wand van de tussendam, samen goed voor 1.650 m wand, 80.000 m3 beton en 7.200 ton wapening. ‘Eigenlijk gebruiken we diepwanden overal waar het mogelijk is: daar waar land is of waar we buiten de vaargeul eenvoudig land kunnen creëren.’ Maar hoe maak je die diepwanden dan? De Clippelaar legt uit dat diepwanden niet worden ingetrild, maar worden uitgegraven. ‘Eerst graven we een sleuf die 7,5 m lang, 40 m diep en 1,3 tot 1,5 m breed is. Daarvoor gebruiken we een speciaal soort graafmachine, want zo’n smalle en diepe sleuf kun je niet met een normale graafmachine uitgraven. Tijdens het graven brengen we een steunvloeistof – zogenaamd bentoniet – aan, zodat de sleuf niet instort. Is het graafwerk helemaal klaar, dan brengen we wapening aan, waarna de sleuf wordt volgestort met beton. Omdat bentoniet lichter is dan beton, komt het boven drijven en kunnen we het gemakkelijk wegzuigen. En voilà, klaar is je diepwand.' Elke diepwand is dus 7,5 m lang en wordt eerst helemaal afgemaakt. ‘Daarna gaan we door met het volgende stuk van 7,5 m.’

Hinder

Het vervaardigen van de diepwanden is een tijdrovend karwei. Dat is ergens ook wel logisch, vindt De Clippelaar. ‘Het is een van de belangrijkste onderdelen van het werk. Het loopt als een rode draad door de werkzaamheden heen.’ De verwachting is dat de diepwanden eind 2017 allemaal gereed zijn. Omwonenden ondervinden gelukkig weinig hinder van deze werkzaamheden. Dat komt voor een deel doordat het werk volledig wordt uitgevoerd vanaf het middensluiseiland. ‘En dat is alleen per boot bereikbaar. Alle onderdelen voor de sluis worden dus per boot aangeleverd of ter plekke gemaakt. Daarnaast komt er bij het maken van diepwanden nauwelijks trillings- en geluidsoverlast kijken. Ook dat scheelt enorm in de hinder die mensen ervaren.’

Onderliggende pagina's