Maasoever bij Maasbommel en Cuijk op de schop

Nieuwsbericht

Maasoever bij Maasbommel en Cuijk op de schop

Gepubliceerd op: 26 april 2017- Laatste update: 26 april 2017 12:11 uur

Aannemer Martens en Van Oord gaat voor half juli 2017 in opdracht van Rijkswaterstaat bij Maasbommel en Cuijk delen van de Maasoever natuurlijker inrichten. Dat gebeurt door waar dat kan, de stenen oeververdediging te verwijderen, zodat een beter leefgebied voor riviergebonden planten en dieren ontstaat.

Eventuele (baken)bomen blijven daarbij ongemoeid. De werkzaamheden starten naar verwachting medio juni 2017 en zullen enkele weken duren. De mogelijkheid bestaat dat de aannemer de uiterwaard voor de veiligheid voor korte tijd afsluit. Vrijkomende stenen worden per schip afgevoerd. 

Na het weghalen van de stenen zal de oever enkele meters landinwaarts afkalven en aanzanden. Deze natuurlijke processen zorgen voor een geleidelijke overgang van water naar land met ondiepe zones. Dat is een beter leefgebied voor planten, vissen, insecten en ander waterleven dan harde, verdedigde, oevers.

Maasbommel

Bij Maasbommel gaat het om 2 deeltrajecten: de Maasoever tussen de in- en uitstroomdrempel van de nieuwe oevergeul en een stuk van 2 km stroomafwaarts van de geul tot de veerpont van Alphen. Op beide trajecten wordt de oeververdediging boven water helemaal en onder water deels weggehaald.

Cuijk/Hooge Voort

Martens en Van Oord gaat bij Cuijk ter hoogte van de Kraaijenbergse Plassen over een lengte van 550 m aan het werk tussen de haven van Cuijk en de A73. Op dit traject met de naam Hooge Voort wordt de oeververdediging boven water en tot 1 m onder water weggehaald. Eerder werden in de gemeente Cuijk al de natuurvriendelijke oevers Maaskampen/Villa Nova, Cuijk-de Stier en Oeffelt-St. Agatha gerealiseerd. En aan de overzijde van de rivier bij Hooge Voort ligt traject Heumen, waar in 2010 de stenen tot rond de waterlijn zijn verwijderd.

Van strak en kanaalachtig…

De Maas is in de loop van de tijd flink veranderd. Er kwamen stuwen en sluizen voor een goede bevaarbaarheid en de rivier werd rechtgetrokken. Oevers werden met stortstenen vastgelegd voor de scheepvaart en om te voorkomen dat landbouwgrond zou afkalven. Deze kanaalachtige inrichting was echter niet gunstig voor het waterleven; veel inheemse flora en fauna verdwenen door een gebrek aan ondiep en rustig stromend water.

…naar een meer natuurlijk karakter

Daarom werkt Rijkswaterstaat samen met partnerorganisaties al geruime tijd aan ecologisch herstel van de Maas. Dit maakt onderdeel uit van bindende afspraken in Europa onder de noemer Kaderrichtlijn Water om onze wateren weer chemisch op orde en ecologisch in balans te brengen. De afgelopen jaren werd tussen Maastricht en Ammerzoden ruim 90 km Maasoever natuurvriendelijk gemaakt, kregen meer dan 10 uiterwaarden een nieuwe bestemming als riviernatuurgebied en zijn 19 beekmondingen weer optrekbaar gemaakt voor vis. 

Meer weten? Kijk op de pagina Maas: Natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden of bel 0800-8002 (gratis, 7 dagen per week bereikbaar).

Onderliggende pagina's