Data Challenge 2017 voor beter waterbeheer

Nieuwsbericht

Data Challenge 2017 voor beter waterbeheer

Gepubliceerd op: 20 april 2017- Laatste update: 20 april 2017 17:03 uur

Hoe halen wij het meeste rendement uit water? Op deze vraag willen we graag een antwoord krijgen tijdens de Data Challenge 2017, georganiseerd door diverse partners in het programma Slim Watermanagement.

De organisatoren dagen iedereen uit die interesse heeft in het analyseren en toepassen van data. De case is het aan- en afvoergebied van het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Schrijf je in voor 19 mei om 00.00 uur. En wees snel, want er is maar ruimte voor maximaal 30 inschrijvingen.

Op zoek naar rendement

In de Data Challenge 2017 gaan we op zoek naar manieren om zoveel mogelijk maatschappelijk, ecologisch of economisch rendement uit een m3 water te halen. De deelnemende partijen stellen hiervoor hun data open. Heb je een goed idee voor een statistische techniek, een advies, een visualisatie, een app of iets anders? Doe dan mee aan de Data Challenge. Welk middel je kiest maakt dus niet uit, het gaat om het resultaat.

Waarom deze Challenge?

Wij zijn als waterbeheerders in Nederland voortdurend bezig met het bergen, afvoeren en aanvoeren van water. Zo zorgen we voor voldoende en schoon water. Het is een hele kunst om alle gebruikers tevreden te stellen en het waterbeheer efficiënt uit te voeren, zeker in tijden van droogte of wateroverlast. Daarbij willen de beheerders het energieverbruik voor het pompen van water naar zee zo veel mogelijk beperken. Door klimaatverandering wordt de opgave steeds groter. Om het watersysteem slimmer en beter te benutten maken we als waterbeheerders onder andere gebruik van elkaars kennis, slimme technologieën en voeren we een gezamenlijk beheer. Daarnaast gebruiken we steeds vaker elkaars data en die van kennisinstellingen zoals het KNMI en het Centraal Bureau voor de Statistiek. We werken steeds meer datagedreven en zoeken voortdurend naar verbetermogelijkheden. In de Data Challenge kun jij met ons meedenken over innovatieve en creatieve manieren om data in te zetten voor de optimalisatie van het waterbeheer. Zo zorgen we ervoor dat water op de plek is waar het het meeste oplevert voor de maatschappij.

Wie kunnen meedoen?

De Data Challenge 2017 staat open voor iedereen die interesse heeft in het analyseren en toepassen van data. Van professional tot hobbyist. Voor teams en individuen. Je maakt kans op €5000 en een mogelijke vervolgopdracht. En je draagt bovendien bij aan een van de belangrijkste opgaven van onze tijd: de zorg voor voldoende en schoon water op een duurzame en efficiënte manier. Niet te veel in tijden van overlast en niet te weinig in tijden van droogte.

Enthousiast?

Nadere informatie en alle voorwaarden kan je vinden op de website van Data Challenge. Ben je enthousiast en denk je dat je een bijdrage kunt leveren? Schrijf je voor 19 mei in via de website of TenderNed.

Organisatie

De organisatie van de Data Challenge 2017 is in handen van partners in het programma Slim Watermanagement (Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het KNMI, de Unie van Waterschappen en Nelen & Schuurmans. Slim Watermanagement is een maatregel in het Deltaplan Zoetwater.

Onderliggende pagina's