A16 Rotterdam: werkafspraken reconstructie volkstuinencomplex Terbregge getekend

Nieuwsbericht

A16 Rotterdam: werkafspraken reconstructie volkstuinencomplex Terbregge getekend

Gepubliceerd op: 21 april 2017- Laatste update: 21 april 2017 15:37 uur

Een deel van de nuts- en verblijfstuinen van het complex van Amateur Tuinders Vereniging Terbregge (A.T.V. Terbregge) en nutstuinencomplex In de Luwte moeten wijken voor de komst van de A16 Rotterdam. Dinsdag 18 april 2017 tekenden alle betrokken partijen een protocol met werkafspraken hierover.

Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV) en A.T.V. Terbregge tekenden dinsdag 18 april 2017 het protocol. De partijen verklaren daarmee samen aan een passende oplossing te werken waarmee het complex als 1 geheel behouden kan blijven.

Werk- en procesafspraken

In het document wordt onder meer de reconstructie van het complex beschreven, de sloop van een aantal bestaande tuinen en de verhuizing van deze tuinen naar een ander gedeelte van het complex. Ook vormt de ondertekening van het protocol een belangrijke voorwaarde voor de uitbetaling van schadeloosstellingen aan tuineigenaren, wiens tuin moet worden gesloopt vanwege de A16 Rotterdam.

Onderliggende pagina's