Samen werken aan een schone zee

Nieuwsbericht

Samen werken aan een schone zee

Gepubliceerd op: 16 maart 2017- Laatste update: 16 maart 2017 15:56 uur

In onze zeeën en op onze kusten komen we steeds meer plastics en ander zwerfvuil tegen. Deze 'plastic soup' is een groot en groeiend probleem. Om het terugdringen van de 'plastic soup' efficiënter aan te pakken hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en KIMO Nederland en België en (de vereniging van kustgemeenten) vrijdag 10 maart een meerjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

De ondertekenaars van links naar rechts: Liz van Duin (Rijkswaterstaat Zee en Delta), Robert te Beest (KIMO), Mike Mannaart (KIMO), Donné Slangen (Ministerie infrastructuur en Milieu) en Roeland Allewijn (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving).

Het leven in en rondom de zee komt onder druk te staan door deze drijvende vuilnisbelten. Plastic verteert niet langs de biologische weg en kan op termijn ook voor de mens negatieve sociale-, veiligheids-, economische- en gezondheidsaspecten met zich meebrengen. Veel van het zwerfvuil komt in de zee terecht via: scheepvaart, visserij, strandrecreatie en vuil dat via rivieren in zee terecht komt. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) vormt het invloedrijkste beleidskader voor het terugdringen van (plastic) zwerfvuil in zee.

Green Deals en Fishing for Litter

De maatregelen voor strand en visserij zijn ondergebracht in 2 Green Deals: de Green Deal Visserij voor een Schone Zee en de Green Deal Schone Stranden. Binnen deze Green Deals werken veel partijen samen aan het schoner maken van de zee en het strand. Hoe voorkom je dat afval op het strand of in zee terecht komt en als dat is gebeurd, hoe haal je het er dan weer uit? Over dat probleem buigen zich onder andere strandpaviljoenhouders, afvalverwerkers, vissers, havens, maatschappelijke organisaties, gemeenten en het ministerie van IenM. KIMO begeleidt deze processen en co├Ârdineert, in opdracht van het ministerie van IenM en Rijkswaterstaat, ook het project 'Fishing for Litter'. Een project dat vissers die afval in hun netten krijgen stimuleert dit niet meer overboord te gooien maar aan land te brengen. Daar wordt dit afval gescheiden en zo duurzaam mogelijk verwerkt.

Onderliggende pagina's