Notitie Reikwijdte en Detailniveau A2 Het Vonderen - Kerensheide

Nieuwsbericht

Notitie Reikwijdte en Detailniveau A2 Het Vonderen - Kerensheide

Gepubliceerd op: 23 maart 2017- Laatste update: 23 maart 2017 10:22 uur

Op 14 maart 2017 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (definitieve versie) en de bijbehorende Nota van Antwoord gepubliceerd.

De grootste wijzigingen hierin, naar aanleiding van de zienswijzen op de kennisgeving over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen en de NRD, betreffen de herbouw van de drie dwarsverbindingen Slagmolen, Gebroek en ’t Rooth en het toepassen van het meest actuele verkeersmodel (NRM 2016). Het document is te vinden op de website Platform Participatie.

Vervolg

Na de zomer tekent de minister van Infrastructuur en Milieu het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) en worden het OTB en het MER ter inzage gelegd. Tijdens deze ter inzage periode zal Rijkwaterstaat een volgende informatieavond organiseren. 

Wil je meer weten over het project? Bekijk dan de animatie op projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide.

Onderliggende pagina's