Nieuw stuk A15 bij Arnhem-Nijmegen verbindt Rotterdam met Duitsland

Nieuwsbericht

Nieuw stuk A15 bij Arnhem-Nijmegen verbindt Rotterdam met Duitsland

Gepubliceerd op: 08 maart 2017- Laatste update: 08 maart 2017 14:52 uur

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 met 12 km doortrekken richting de A12. Hierdoor realiseren zij een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. De doortrekking verbetert tevens de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen.

Impressie van het te bouwen knooppunt De Liemers

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag in Duiven bekend gemaakt dat zij het tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van deze nieuwe weg heeft getekend. Zij maakte daar ook bekend dat het toekomstige knooppunt van de A12/A15 de naam knooppunt De Liemers gaat krijgen. De Liemers is de naam van de streek waar de nieuwe weg doorheen loopt. Minister Schultz: 'We leggen hiermee een belangrijke nieuwe verbinding in het Nederlandse wegennet aan. De A15 is een nationale transportcorridor, van groot belang voor het transport van goederen tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland. De weg loopt nu nog dood in een weiland. Voor de economie van Nederland is het belangrijk dat het verkeer direct naar Duitsland kan doorrijden. Met de nieuwe verbinding tussen de bestaande A15 en de A12 ontlasten we ook het onderliggende wegennet en zorgen we voor een betere bereikbaarheid van de regio.'

Het tracébesluit voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en waterschappen. In het tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend wegennet. Een onderdeel van het plan is de aanleg van een ‘deksel’ op de verdiepte ligging van de verlengde A15 bij het buurtschap De Helhoek.

De toekomstige 'deksel' bij Helhoek

Gedeputeerde Bieze van Gelderland: 'De doortrekking van de A15 is positief voor de bereikbaarheid en economie van de regio Arnhem-Nijmegen. De aanleg van een nieuwe weg heeft echter ook gevolgen voor mensen die er in de buurt wonen. Daarom hebben we samen met de regio veel energie gestopt in een verbeterde invulling van het project. Dit geldt zowel voor de inpassing van de weg in de omgeving, als voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. Ik ben blij met de maatregelen, die we samen tot stand hebben gebracht.'

Het Rijk en de provincie Gelderland werken in het project ViA15 samen aan een robuuste oplossing, waarin de A15 vanaf knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed. Het totale project inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet kost circa € 860 miljoen. De provincie Gelderland draagt hieraan zo’n € 400 miljoen bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is.

Van 17 maart tot en met 28 april 2017 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State. Het verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Impressie van de aansluiting Bemmel

Onderliggende pagina's