A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide: informeren en communiceren

Nieuwsbericht

A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide: informeren en communiceren

Gepubliceerd op: 23 maart 2017- Laatste update: 23 maart 2017 10:19 uur

Het buurtenplatform A2 Vonderen-Kerensheide, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de wijken gelegen tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, was ook aanwezig bij de inloopavond. Zij hadden tijdens deze avond de mogelijkheid om in gesprek te treden met omwonenden.

Voor de voorzitter van het buurtenplatform, Herman Vrehen, was de inloopavond over het project A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide geslaagd: ‘Er was een zeer mooie opkomst. Het was een inloopavond waar omwonenden op een goede manier informatie konden krijgen: informatie die hen interesseert. De gekozen onderwerpen waren nuttig en relevant, daarmee maak je de inloopavond echt concreet. Het is ook gebleken dat zo’n avond goed kan werken op het moment wanneer in het proces nog niet alles duidelijk is. Daardoor is er ruimte voor een gesprek en discussie. Niet alleen bij de inloopavond, maar tijdens het gehele project wordt er op een goede manier kennis overgedragen en geluisterd. Niet alle knelpunten kunnen opgelost worden, het ligt ingewikkeld, maar er is toch een andere aanpak dan alleen top-down beslissingen nemen. De betrokken partijen (Waterschap, gemeenten, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat) gaan echt op zoek naar interactie. We zoeken met elkaar hoe het mogelijk ook anders kan. Een voorbeeld hiervan is de ligging van asfalt bij Oud-Roosteren, Baakhoven en ook bij Born en Guttecoven. Voor de één is een aanpassing in het plan een oplossing, voor de ander is het een nieuw probleem. Nu zijn er goede gesprekken gaande waardoor nieuw onderzoek wordt opgezet dat mogelijk leidt tot nieuwe passende oplossingen.’

Onverwachte zaken

De gesprekken tijdens de inloopavond hebben gezorgd voor mogelijk nieuw onderzoek en ook voor nieuwe ideeën. Een mooi nieuw idee is: omwonenden laten meedenken over de Parkway. Hierdoor past de inbedding van de weg bij het landschap en sluit het landschap ook aan bij de leefwereld van omwonenden. 

Door de inloopavond bestaat er nu ook meer inzicht in de vragen en zorgen van omwonenden. Deze worden geagendeerd en besproken tijdens de volgende overleggen van het buurtenplatform op 4 april en 9 mei aanstaande.

Onderliggende pagina's