Voorstellen nieuwe omgevingsmanager Anand Manschot

Nieuwsbericht

Voorstellen nieuwe omgevingsmanager Anand Manschot

Gepubliceerd op: 07 februari 2017- Laatste update: 07 februari 2017 17:56 uur

Per september 2016 is Anand Manschot als omgevingsmanager van Rijkswaterstaat betrokken bij het project. Hij volgt Joris van de Broeke op. Anand Manschot geeft een toelichting op zijn nieuwe rol en ervaringen tot nu toe.

Anand ligt toe hoe hij zijn rol als omgevingsmanager combineert met zijn andere taken binnen Rijkswaterstaat: 'Op 1 september 2016 ben ik begonnen als omgevingsmanager bij het project overnachtingsplaatsen Merwedes. Dit combineer ik met mijn werk bij de afdeling vergunningverlening. Mijn werk bij vergunningverlening ligt dicht bij het werk als omgevingsmanager. Dat maakt het mooi om dit nu te combineren.'

Gezamenlijk tot een resultaat komen

Om de omgeving bij het project te betrekken is een klankbordgroep opgericht en worden gesprekken gevoerd met onder andere de Provincie Zuid-Holland, Watersportvereniging Merwedes en de vertegenwoordiger van de VVE Zwaanswal. 'De belangengroepen zijn zoveel mogelijk betrokken bij het project. Hun stem wordt meegenomen, maar helaas kunnen we niet voldoen aan alle wensen die er zijn. Ik vind dat we daar een duidelijke uitleg aan kunnen geven. Ik ben in een proces gestapt dat al zeer vergevorderd is. Wat ik nu vooral wil doen is uitleggen waarom Rijkswaterstaat deze vorm aan het project heeft gegeven.'

Anand geeft aan graag met anderen tot een resultaat te komen en open te willen kijken naar de belangen van eenieder in het project. 'Het is mooi als het lukt om de belangen van eenieder bij elkaar te brengen. Ik wil open naar mijn omgeving staan, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Dit houdt in dat ik nieuwsgierig ben naar de standpunten en de achterliggende belangen van de mensen. Wanneer er zicht is op de belangen van de mensen, kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn om deze binnen het project mee te nemen.'

Een plan met draagvlak

Over het project wordt goed en intensief afgestemd met de gemeente Gorinchem. Er is begrip voor elkaars belangen en belangen vanuit de omgeving. Een zorgvuldige communicatie over de stand van zaken en het vervolgproces in het project draagt hieraan bij. Anand heeft zichzelf als doel gesteld om een plan te maken met een breed draagvlak: 'Dit houdt voor mij in dat gemeente, gebruikers van de haven en omwonenden geen onoverkomelijk bezwaar hebben tegen het project. Belangrijk vind ik dat helder is waarom de overnachtingsplaatsen nodig zijn om daarmee onoverkomelijke bezwaren weg te nemen. Dan nog bestaat de kans dat mensen het niet eens zijn met het plan.'

Meer nieuws over Merwedes: planuitwerking overnachtingsplaatsen

Onderliggende pagina's