Voorbereidende werkzaamheden N35 Zwolle - Wijthmen van start

Nieuwsbericht

Voorbereidende werkzaamheden N35 Zwolle - Wijthmen van start

Gepubliceerd op: 06 februari 2017- Laatste update: 06 februari 2017 13:04 uur

Aannemer Heijmans begint half februari met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Harm Brouwer (Heijmans) en Nico van den Berg (Rijkswaterstaat) geven tekst en uitleg.

De voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om straks bij de daadwerkelijke verbreding meters te kunnen maken. 'We willen de hinder voor omwonenden en weggebruikers zo veel mogelijk beperken', legt Harm Brouwer, realisatiemanager wegen bij Heijmans, uit. 'De voorbereidende werkzaamheden zorgen ervoor dat we de 'echte' werkzaamheden uiteindelijk snel en efficiënt kunnen uitvoeren.' Daarbij gaat het overigens niet alleen om werkzaamheden die buiten plaatsvinden. 'Ook intern zijn we druk bezig met het uitwerken van werkplannen en de planning, maar ook met afstemming en overleg met allerlei betrokkenen.' Nico van den Berg, adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat, vult aan: 'Het staat of valt met de voorbereiding. Die is bij dit project meer dan het halve werk.'

Bomenkap

Maar waaruit bestaan die voorbereidende werkzaamheden dan precies? Brouwer vertelt dat Heijmans half februari begint met het kappen van bomen en struiken langs het hele tracé. Later dit jaar vindt er nog een 2e kapronde plaats. 'Daarbij gaan we selectief te werk, ook omdat we de vliegroutes van de in het gebied aanwezige vleermuizen niet willen verstoren.' Van den Berg vult aan: 'De bomenkap is noodzakelijk voor het verbreden van de weg. Maar dat wil niet zeggen dat de aannemer alle bomen in het projectgebied direct mag kappen. Juist vanwege de vleermuizen wordt over elke boom nagedacht.

Vleermuizen

Van den Berg legt uit dat veel vleermuizen hun leefgebied hebben aan weerszijden van de N35. 'Hun vliegroutes gaan niet alleen langs, maar ook over de N35. Vleermuizen herinneren zich die routes als ze uit hun winterslaap ontwaken. Dus als de aannemer in februari en maart bomen kapt, moeten we ervoor zorgen dat de vliegroutes in april als de vleermuizen uit hun winterslaap ontwaken intact zijn.' Brouwer vult aan: 'Daar waar we echt ingrijpen in vliegroutes, plaatsen we zogenaamde hop-overs. Dit zijn nieuwe, hoge bomen of kunstmatige voorzieningen, waarmee we een soort 'zebrapad' in de lucht creëren. Zo zorgen we ervoor dat de vleermuizen niet de weg kwijt raken.'

Nieuwe toegangsweg

Heijmans begint half maart met de aanleg van het eerste deel van de nieuwe Zuidelijke Parallelweg. 'Die weg leggen we aan om ervoor te zorgen dat Sauna Swoll en landgoed Soeslo bereikbaar blijven', legt Brouwer uit. 'De huidige toegangsweg komt namelijk midden in het bouwterrein rondom het nieuwe viaduct te liggen.'

Kabels en leidingen

Ook het verleggen van kabels en leidingen – zoals elektriciteit- en datakabels en gas- en waterleidingen – is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden. 'Bij het verbreden van een weg ontkom je niet aan het verleggen van kabels en leidingen, aldus Van den Berg. Heijmans overlegt uitvoerig met de netbeheerders van de kabels en leidingen die in het werkgebied aanwezig zijn. Brouwer: 'Samen bepalen we welke kabels en leidingen verlegd moeten worden. De netbeheerders zorgen voor de daadwerkelijke verlegging. Maar Heijmans is uiteindelijk eindverantwoordelijk.

Niet-gesprongen explosieven

Daarnaast doet Heijmans onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Brouwer: 'Op verschillende locaties liggen mogelijk niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond. Bijvoorbeeld bij de kruising van de N35 met de Oldeneelallee. Het is lang niet zeker dat er iets ligt, maar we moeten dit natuurlijk wel echt weten voor we met de werkzaamheden beginnen. Hoe? We gebruiken hiervoor een soort metaaldetector. Slaat die aan, dan doen we op die locatie nader onderzoek. Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat er explosieven liggen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen.'

Onderliggende pagina's