Vervanging beschermingsconstructie zinkerbundel Haven Stein

Nieuwsbericht

Vervanging beschermingsconstructie zinkerbundel Haven Stein

Gepubliceerd op: 13 februari 2017- Laatste update: 13 februari 2017 10:45 uur

Het Julianakanaal wordt verruimd om plaats te maken voor grotere binnenvaartschepen. Hiervoor wordt het kanaal verdiept en op diverse locaties verbreed.

Als onderdeel van de werkzaamheden is aannemer de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken in opdracht van Rijkswaterstaat maandag 13 februari gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de beschermingsconstructie van de zinkerbundel bij Haven Stein. De werkzaamheden gaan ongeveer 8 weken duren.

Zinkerbundel

Bij Haven Stein wordt het Julianakanaal gekruist door een Zinkerbundel: een 'bak' van 14 m breed waar kabels en leidingen in liggen. De zinkerbundel ligt ongeveer 1,5 tot 2 m onder de huidige kanaalbodem. Er lopen riool-, water- en energievoorzieningen en leidingen door voor de aan- en afvoer van chemische stoffen voor het nabijgelegen industrieterrein Chemelot.

Het Julianakanaal moet verdiept worden op die locatie om een minimale diepgang van 5 m te verkrijgen voor klasse Vb-schepen. De huidige beschermingslaag bestaat uit grond, zand en klei en ligt bovenop de zinkerbundel. Deze beschermingslaag ligt een meter te hoog voor deze vereiste diepgang. Dit betekent dat de bestaande beschermingslaag moet worden verlaagd.

Werkwijze

In overleg met alle belanghebbenden van de zinkerbundel en de nabijgelegen Haven Stein is gekozen voor een werkwijze met minimale risico's voor de aanwezige kabels en leidingen waarbij ook minimale hinder is voor de scheepvaart.

Het werk wordt in twee fasen onder water uitgevoerd, waarbij telkens een deel van de beschermingslaag wordt aangepakt. In de eerste fase wordt de bescherming van de zinkerbundel in de vaargeul (Westkant) vervangen. In de tweede fase wordt gewerkt nabij de langshaven (Oostkant). Hierdoor wordt de hinder voor de scheepvaart tot een minimum beperkt.

De werkzaamheden worden per fase in drie stappen uitgevoerd. Allereerst worden middels een airlift (wegzuigen van bodemmateriaal) proefsleuven gemaakt in de kanaalbodem om met grote nauwkeurigheid de graafzone te bepalen met minimale risico's voor de aanwezige kabels en leidingen. Met behulp van die gegevens wordt vervolgens de beschermingsconstructie gedeeltelijk ontgraven tot de gewenste diepte. De laatste stap is het aanbrengen van de nieuwe betonnen beschermingsconstructie.

Scheepvaart

Tijdens de werkzaamheden wordt het scheepvaartverkeer met aangepaste snelheid en steeds in 1 richting doorgang verleend. Om onveilige situaties te voorkomen zorgen gecertificeerde scheepvaartbegeleiders voor een soepele en veilige doorgang van de scheepvaart.

Onderliggende pagina's