Veilig wandelen in de Heesseltsche Uiterwaarden

Nieuwsbericht

Veilig wandelen in de Heesseltsche Uiterwaarden

Gepubliceerd op: 28 februari 2017- Laatste update: 28 februari 2017 16:36 uur

Nu de werkzaamheden in volle gang zijn, rijden er meerdere vrachtwagens, 2 bulldozers, 3 graafmachines en een shovel in de Heesseltsche Uiterwaarden. Om de veiligheid van bewoners en recreanten te waarborgen neemt aannemer Martens en van Oord de nodige maatregelen.

Recreanten worden erop gewezen via informatieborden en fysieke afscheidingen (zoals afrastering) dat bepaalde zones niet toegankelijk zijn gedurende de werkzaamheden.

Nieuwe tijdelijke voetgangersbrug

Op de zomerdijk is er afrastering aangebracht om te zorgen dat het werkverkeer gescheiden blijft van de wandelaars. De zomerdijk wordt doorkruist door de hoofdtransportbaan van het werkverkeer. Om de recreanten een veilige oversteek te bieden, leggen we een ongelijkvloerse kruising in de vorm van een voetgangersbrug aan. De omleiding van de wandelroute wordt aan beide zijden afgerasterd. Ter voorkoming van aanrijdingen tegen de voetgangersbrug plaatsen we aan beide zijden hoogtebeveiliging in de vorm van een hoogtebalk. Ook worden grondwallen aangelegd als extra barrière tussen het transport en de brug.

Melding onveilige situatie

Voelt u zich toch onveilig of wilt u melding maken van een onveilige situatie of een geconstateerd ongeval, dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Incidenten Rijkswaterstaat (MIR), ondergebracht bij de Landelijke Informatielijn. Het meldpunt is te bereiken via 0800 – 8002. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de projectpagina Waal: herinrichten Heesseltsche Uiterwaarden.

Onderliggende pagina's