Varen doe je Samen!: film over Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Nieuwsbericht

Varen doe je Samen!: film over Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Gepubliceerd op: 24 februari 2017- Laatste update: 24 februari 2017 09:10 uur

Op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl varen jaarlijks 18.000 binnenvaartschepen en 21.000 recreatiebootjes. Om dit veilig te laten gebeuren, is een goede voorbereiding van zowel de beroepsschippers als de recreatievaarders noodzakelijk.

Op 10 februari jongstleden is vanuit het project ‘Varen doe je Samen’ een film gelanceerd met informatie voor de vaarweggebruikers.

Het project ‘Varen doe je Samen!’

Veilig kunnen varen is voor de recreatie- en beroepsvaart van groot belang. Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is 'Varen doe je Samen!' gelanceerd. Het gaat om een landelijk samenwerkingsproject van onder andere provincies, Rijkswaterstaat, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de watersportsector en de Unie van Waterschappen. Naast voorlichting over de veiligheid, voorzorgsmaatregelen, nieuwe wet- en regelgeving, zijn mogelijke gevaarlijke situaties beschreven in knooppunten. Deze veilige adviesroutes zijn gebundeld in de zogenoemde knooppuntenboekjes en zijn digitaal beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de pagina Varen doe je Samen.

Hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen). Rijkswaterstaat ondersteunt het scheepvaartverkeer en zorgt voor een vlotte en veilige doorvaart.

Onderliggende pagina's