Vaarwegstremming Meppelerdiepsluis 18 tot 24 februari 2017

Nieuwsbericht

Vaarwegstremming Meppelerdiepsluis 18 tot 24 februari 2017

Gepubliceerd op: 13 februari 2017- Laatste update: 13 februari 2017 17:20 uur

Rijkswaterstaat verplaatst samen met aannemer Combinatie Strukton Reef de ophaalbrug in de N331 bij de Meppelerdiepsluis naar zijn definitieve locatie. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren wordt het scheepvaartverkeer een week gestremd.

De vaarweg wordt voor al het scheepvaartverkeer gestremd, omdat een groot deel van deze werkzaamheden vanaf het water wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt getest of de brug naar behoren werkt. Het testen leidt tot minimalisering van de kans op storingen in de systemen, aangezien deze onveilige situaties en vertragingen op kunnen leveren.

Stremming Meppelerdiepsluis

  • Zaterdag 18 februari 00.00 uur tot en met vrijdag 24 februari 23.59 uur.

Bij ongunstige (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Geen omvaarroute voor beroepsvaart

Voor schepen met een grote diepgang is de gehele route van noord naar zuid (en vice versa) 7 dagen gestremd. Schepen met een maximale diepgang van 1.60 m (recreatievaart) kunnen omvaren via Blokzijl.

Vlotter en veiliger

De werkzaamheden zijn nodig om de huidige keersluis om te bouwen tot schutsluis. Met de nieuwe schutsluis worden scheepvaartstremmingen vanwege te hoge of te lage waterstanden voorkomen. De sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Door de verbreding is een nieuwe brug nodig. Het project is eind 2017 gereed.

Meer informatie

Meer informatie over het project Meppelerdiepsluis is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via 'Berichten aan de scheepvaart' (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.

Onderliggende pagina's