Tweede wervingsronde voor Spitsmijden A2

Nieuwsbericht

Tweede wervingsronde voor Spitsmijden A2

Gepubliceerd op: 16 februari 2017- Laatste update: 16 februari 2017 10:22 uur

Automobilisten die nog niet deelnemen aan Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven en minstens 1 keer per week in de ochtendspits zijn gesignaleerd op dit specifieke traject, ontvangen vanaf zaterdag 18 februari een uitnodiging om ook actief de spits te gaan mijden.

Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant willen zo de verkeersdruk tijdens de ochtendspits verminderen.

Eind december 2016 is een grote groep potentiƫle deelnemers persoonlijk benaderd via een brief met de vraag of ze willen deelnemen als spitsmijder. Op 9 januari jl. ging de beloningsperiode in voor de groep actieve spitsmijders op het traject A2 Nederweert > Eindhoven.

Positieve eerste resultaten

Inmiddels mijden circa 2.100 automobilisten bewust 1 of meerdere keren per week de ochtendspits op dit traject. De eerste resultaten van het project laten een positief beeld zien. Het aantal spitsmijdingen per ochtendspits staat inmiddels op circa 600 en dit aantal stijgt nog steeds.

Aanmelden als deelnemer

Automobilisten die nog niet deelnemen aan spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven en de afgelopen weken minstens 1 keer per week in de ochtendspits zijn gesignaleerd op dit specifieke traject, ontvangen vanaf zaterdag 18 februari een uitnodiging om ook actief de spits te gaan mijden. Zij kunnen zich als deelnemer aanmelden via de website. Ook automobilisten die geen uitnodigingsbrief ontvangen, maar die wel regelmatig in de ochtendspits op de A2 van Nederweert richting Eindhoven rijden, kunnen zich melden via de website om te zien of zij in aanmerking komen voor deelname aan het project. Rijkswaterstaat heeft in met behulp van kentekenregistraties in kaart gebracht hoeveel en welke automobilisten er dagelijks in de spits over de A2 van Nederweert richting Eindhoven rijden. De registratie van kentekens voor verkeersmetingen is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Alternatieve vervoerskeuze

De capaciteit van de A2 tussen Nederweert en Eindhoven is op dit moment voldoende om het verkeer te laten doorstromen, behalve op piekmomenten tijdens de ochtendspits tussen circa 06.30 uur en 09.15 uur. Om de drukte in de ochtendspits af te laten nemen en het fileleed te kunnen verzachten, worden spitsreizigers gewezen op reisalternatieven die gewoontegedrag kunnen doorbreken. Dit kan door hen op maat te informeren over alternatieven zoals bijvoorbeeld eerder of later vertrekken, het goed benutten van mogelijkheden voor thuiswerken of te kiezen voor de fiets/e-bike of het openbaar vervoer. De ervaring leert dat veel mensen tijdens de projectperiode 'wennen' aan nieuw gedrag en ook na afloop van het project vaker kiezen om niet tijdens de spits op de weg te zijn, omdat ze hebben ervaren dat het mijden van de file eenvoudig is en ook voor hen persoonlijk veel voordelen heeft. Zo besparen reizigers tijd en komen minder gehaast op hun bestemming aan.

Relatie met MIRT onderzoek op dit wegvak

Tegelijkertijd met dit project loopt er een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek naar dit gedeelte van de A2 waarin de doorstroming gedetailleerd in kaart wordt gebracht en is er aandacht voor mogelijke langeretermijnoplossingen. Kijk voor meer informatie over het MIRT-onderzoek op de website.

Meer weten

Op de website van Spitsmijden A2 is meer informatie te vinden voor deelnemers en werkgevers.

Onderliggende pagina's