Toezicht op huidige ligplaatsen

Nieuwsbericht

Toezicht op huidige ligplaatsen

Gepubliceerd op: 07 februari 2017- Laatste update: 07 februari 2017 18:00 uur

In het Verkeersbesluit voor de Vluchthaven Gorinchem zijn regels opgenomen voor het gebruik van de huidige ligplaatsen. Vanuit de omgeving zijn meldingen binnengekomen over schepen die buiten de aangegeven vakken liggen. Om die reden communiceert Rijkswaterstaat proactief welke regels gelden en handhaaft daar waar nodig.

Regulier toezicht door Rijkswaterstaat

De regels van het verkeersbesluit voor de Vluchthaven zijn bij schippers bekend: borden geven de beschikbare vakken aan waarbinnen schepen mogen aanmeren. Schippers die willen afmeren in de Vluchthaven Gorinchem moeten zich aanmelden bij de verkeerspost Dordrecht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kan als eigenaar van de haven afwijken van dit verkeersbesluit door meer of langere schepen toe te laten. Dat gaat dan ten koste van de beschikbare ruimte in de aangewezen vakken. Bij de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat zijn geen meldingen van verkeerd liggen door schepen binnengekomen. Rijkswaterstaat houdt toezicht door de inzet van patrouillevaartuigen, auto- en luchtcontroles.

Meer bekendheid creëren voor de geldende regels

Er zijn verschillende maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om meer bekendheid te krijgen voor de geldende regels. Bijvoorbeeld via de campagne Varen doe je samen. Ook kan een schipper de Verkeerspost Dordrecht 24/7 bellen voor vragen. Daarnaast informeert de Verkeerspost Dordrecht over de geldende regels. Een patrouillevaartuig geeft advies als een situatie onduidelijk is. Het naleefgedrag wordt verbeterd door proactief te communiceren over de regels en, waar nodig, handhavend op te treden.

Handhaving van het verkeersbesluit

Handhaving vindt plaats door in de Vluchthaven te controleren of er sprake is van overtredingen en waar nodig iemand die in overtreding is hierop aan te spreken. Per situatie wordt bepaald of er een afspraak, een waarschuwing of een proces-verbaal wordt opgemaakt. 

In de periode van november 2015 tot en met november 2016 heeft Rijkswaterstaat de Vluchthaven Gorinchem veel aandacht gegeven naar aanleiding van de meldingen. Tot en met juli 2016 zijn er 33 fysieke toezichtbezoeken en 8 luchtcontroles uitgevoerd in en boven de Vluchthaven. De toezichtactiviteiten hebben niet geleid tot handhavingszaken. Hieruit blijkt dat tijdens (onaangekondigde) controlemomenten wordt voldaan aan het Verkeersbesluit en dat geïntensiveerd toezicht niet langer nodig is. Sindsdien zijn bij de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat geen nieuwe meldingen van verkeerd liggen binnengekomen.

Toch klachten?

Indien u een klacht heeft, kunt u bellen naar de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002) of verkeerspost Dordrecht (0800-0236200).

Meer over Merwedes: planuitwerking overnachtingsplaatsen

Onderliggende pagina's