Rijkswaterstaat zet landelijk weginspecteurs in met BOA-status

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat zet landelijk weginspecteurs in met BOA-status

Gepubliceerd op: 15 februari 2017- Laatste update: 15 februari 2017 13:36 uur

Om de doorstroming en veiligheid op de snelwegen te verbeteren, zijn 12 weginspecteurs van Rijkswaterstaat vandaag beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

Foto: @WIS_Trisha

De weginspecteurs krijgen de BOA-status voor 2 veelvoorkomende overtredingen: het negeren van rode kruisen boven de weg en het ten onrechte parkeren op de vluchtstrook.

Weginspecteurs kunnen proces-verbaal opmaken tegen weggebruikers die de overtredingen begaan. Er zijn nu landelijk 20 weginspecteurs met BOA-status. In de regio Rotterdam hebben 8 weginspecteurs sinds begin 2015 de BOA-status. De ervaringen met dit experiment zijn positief en daarom is besloten om landelijk 50 weginspecteurs op te leiden. Later dit jaar volgt de opleiding en beëdiging van nog 30 weginspecteurs.

Extra bevoegdheid draagt bij aan veiligheid

De weginspecteurs die al actief zijn als BOA geven aan zich gesteund te voelen door de extra bevoegdheid en dat die bijdraagt aan hun gevoel van veiligheid. Ook zeggen zij dat bestuurders, met name vrachtwagenchauffeurs die op de vluchtstrook parkeren, weten dat de weginspecteur kan handhaven en snel op aanwijzingen reageren. Helaas hebben weginspecteurs regelmatig te maken met agressie en geweld. In het afgelopen jaar zijn door weginspecteurs 14 officiële meldingen gedaan van agressiviteit door weggebruikers.

Aanrijdingen voertuigen weginspecteurs opnieuw gedaald

Het aantal aanrijdingen met voertuigen van weginspecteurs is in 2016 opnieuw gedaald. In totaal zijn het afgelopen jaar 8 auto’s van weginspecteurs aangereden. 3 van de aanrijdingen zijn veroorzaakt doordat weggebruikers de rode kruisen boven afgesloten rijstroken hadden genegeerd. Na een enorme stijging van het aantal aanrijdingen in 2014 zijn diverse maatregelen genomen om het negeren van rode kruisen tegen te gaan. Dat de maatregelen effect hebben, bleek toen in 2015 de aanrijdingen met ruim 50% afnamen tot 10.

Maatregelen

Naast de weginspecteurs met BOA-status zijn langs 13 snelwegen borden geplaatst die weggebruikers er op wijzen dat een rood kruis betekent dat een rijstrook dicht is. Ook heeft de politie de handhaving bij wegwerkzaamheden geïntensiveerd en valt het negeren van rode kruisen onder het strafrecht.

Onze weginspecteurs nemen na een ongeval veiligheidsmaatregelen om de rijbaan zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Ze zetten de weg af met hun gele pick-up en als de situatie daarom vraag, laten ze via de verkeerscentrale een rood kruis boven de rijstrook plaatsen. Zo kunnen zij samen met hulpverleners en bergers veilig hun werk doen. De weginspecteur verlaat altijd als laatste de plek van het incident en geeft het sein dat de weg weer vrij is voor het verkeer.

Onderliggende pagina's